Svevia bygger om Rotebroleden

- Rotebroleden, väg 257

Svevia bygger om rotebroleden

Förbättrad framkomlighet på Rotebroleden

Svevia har fått uppdraget att bygga om en sträcka av sex kilometer på Rotebroleden

Svevia bygger om Rotebroleden

Svevia har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om väg 267 Rotebroleden mellan trafikplatserna Rotebro och Stäket, en sträcka om cirka sex kilometer.

Vägen är idag hårt trafikerad och syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten, öka framkomligheten och att göra väg 267 till mindre av en barriär för gående, cyklister och människor som vill röra sig i naturen samt för vilda djur.

Entreprenaden är värd cirka 320 miljoner kronor och den nya sträckningen beräknas stå klar hösten 2018.

- Det är roligt att få vara med och utveckla infrastrukturen i norra Stockholm, där leden utgör en viktig förbindelse mellan E18 och E4 säger Håkan Nyman, arbetschef Svevia.

Entreprenaden omfattar bland annat byggande av planskilda korsningar, en separat gång- och cykelväg samt breddning av befintlig väg till två körfält i vardera riktningen.

Ombyggnationen berör Sollentuna, Upplands-Väsby samt Järfälla kommun och byggtiden är beräknad mellan maj 2016 och september 2018.

Fakta:

Kund:
Trafikverket

Kontraktsumma:
320 miljoner kronor

Projekttid:
2016-2018

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Foto: Patrick Trägårdh

Markförhållandena på Västerslätt i Umeå är så dålig att det måste pålas ordentligt för att vägen ska bli hållbar.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.