Ombyggnation E4

- Skönsberg, Sundsvall

Svevia bygger om E4 Skönsberg, Sundsvall

Minskad trafik- och miljöbelastning i Sundsvall

Svevia utförde viktig etapp i Trafikverkets ombyggnation av E4 Sundsvall

Ombyggnation E4 Skönsberg

Svevia fick i uppdrag av trafikverket att bygga om och sänka E4 i Skönsberg, norr om Sundsvall. Entreprenaden bestod av en kilometer lång ombyggnad av E4 inklusive en cirkulationsplats, två nya betongbroar samt rivning av Skönsbergsbron och var värt 157 miljoner kronor.

Syftet med arbetet är att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön. Trafikverket räknar med att den nya dragningen av E4 kommer att avlasta trafiken i centrum av Sundsvall med 10 000 fordon per dygn.

Ombyggnaden av E4 betyder att vägens nivå sänktes med som mest sex meter. Längs sänkningen byggdes en 7 meter hög och 700 meter lång stödmur. Den nuvarande bron för Skönsbergsvägen revs och ersättattes med en ny längre bro.

En ny bro byggdes även från Medborgargatan med anslutning till Trafikgatan och Haga. Bron ersätter den gång- och cykeltunnel som tidigare gick under E4, men kommer också vara öppen för biltrafik.

Arbetet skedde i en intensiv trafikmiljö med 30 000 passerande fordon per dygn.

– Vi tycker att det blev en bra lösning med samma entreprenör för de delar som ska anslutas till bron över Sundsvallsfjärden. Svevia har utfört sitt uppdrag i Skönsmon på ett professionellt och bra sätt som vi är nöjda med, säger Magnus Lundberg, projektchef vid Trafikverket E4 Sundsvall. 

Projektet E4 Sundsvall i korthet:
  • Trafikverket räknar med att den nya dragningen av E4 kommer att avlasta Sundsvall centrum med 10 000 fordon per dygn.
  • Syftet är att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på en hårt trafikerad och olycksdrabbad sträckning
  • Hela projektet omfattade 20 kilometer ny E4, 5 trafikplatser och 33 broar.
  • Den största av projektets 33 broar är ”Dubbelkrum”, en drygt 2109 meter lång bro över Sundsvallsfjärden.

Fakta

Kategori
Vägar och gator

Projekt
Ombyggnation E4 Skönsberg

Kund
Trafikverket

Plats
Skönsberg

Projekttid
2012-2015

Kontraktssumma
157 miljoner kronor

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Med känsla för helheten

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.