Förflyttning väg 226

- Huddinge

Svevia utförde förflyttning av väg 226, Huddingevägen

Ett av regionens viktigaste projekt

Svevia utförde sidoförflyttning av väg 226. Ett av regionens viktigaste projekt inför renoveringen av järnvägssträckan mellan Stockholms Central och Stockholms södra, även kallat "Getingmidjan".

Sidoförflyttning av väg  226

Svevia utförde i samarbete med Trafikverket flytt av fyrvägskorsning belägen i Flemingsbergskorset vid Hälsovägen, Regulatorvägen och väg 226 (Huddingevägen). Syftet med arbetet var att ge plats för kommande breddning av plattformen vid Flemingbergs station. 

Projektet anses vara ett av regionens viktigaste projekt med tanke på kommande arbeten med renoveringen av järnvägen mellan Stockholms central och Stockholms södra, även kallad Getingmidjan.

Sträckan som flyttats har en årsmedeldygnstrafik på ca 30 000 fordon vilket ställde höga krav på planering och utförande av trafikomläggningar. En annan utmaning i projektet var tidsaspekten. Projektet var tidskritiskt för byggstart av omkringliggande projekt. Därför tillämpades 2 skift under stora delar av projektet.

Projektet innefattade bland annat:

  • Stora trafikomläggningar pågående under 3 dagar.
  • Losshållning av berg i direkt närhet till väg 226.
  • Byggnation av temporär cirkulation för att möjliggöra byggnation av signalreglerad fyrvägskorsning.
  • Ledningsförläggning och omläggning av befintliga ledningar.
  • Rivning av befintlig betongtunnel för gång- och cykeltrafikanter under väg 226, utan avstängning av tunnel.
  • Nybyggnation av valvvågsbro under väg 226
  • Ny dragning av gång- och cykelväg.
  • Anläggning av nya busshållplatser.
  • Hammarborrning under hälsovägen
  • Anläggning av dagvattendam för salamandrar.

Fakta

Kund
Trafikverket

Plats
Väg 226 (Huddingevägen)

Projekttid
2014 - 2015

Kontraktssumma
80 miljoner kronor

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.