Upprustning E20

Sträckan Kristineholm - Bälinge

Svevia uppgraderar sträckan Kristineholm - Bälinge. foto: John Lundback

"Den stora utmaningen är den korta byggtiden"

Projektet vid E20 ställer höga krav på planering, logistik och att tidsramarna hålls.

Svevia uppgraderar E20 på sträckan Kristineholm-Bälinge

På uppdrag av Trafikverket bygger Svevia om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar. Arbetet görs i syfte att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten på sträckan.

Uppdraget innefattar anläggning av två kilometer ny motorväg, 21,5 meter bred med mittremsa. Svevia anlägger även fem broar för planskilda korsningar, en ny trafikplats samt en lokalgata åt Alingsås kommun.

Utmaningar i projektet är bland annat omledning av trafiken på den vältrafikerade sträckan, och de korta tidsramarna. Projektet startade i september 2015 och ska vara klart redan till hösten 2016.

I den första etappen anläggs en lokalgata väster om E20 som sedan används i den andra etappen för att leda om trafiken under byggtiden av motorvägen.

Fakta

Kund
Trafikverket

Plats
E20 - Kristineholm-Bälinge

Projekttid
September 2015 – November 2016

Kontraktssumma
144 miljoner kronor

Utmaningar
Kort byggtid & omfattande trafikomledningar

Med känsla för helheten

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.