E18, trafikplats Kista

- Stockholm, Kista

Svevia bygger om E18 Hjulsta-Kista. Foto: Jan Andersson

Ökad framkomlighet i Stockholmsregionen

Svevia byggde om trafikplats Kista - en del i arbetet med att öka framkomligheten i Stockholm.

E18 trafikplats Kista

Svevia fick i uppdrag av Trafikverket att bygga trafikplats Kista. Uppdraget omfattade en utbyggnad av befintlig trafikplats med direktramper till och från Stockholm och Uppsala.

Ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista är ett av flera omfattande projekt i Stockholm vilka alla syftar till att öka framkomligheten i hela regionen.

Svevias uppdrag omfattade anläggning av fyra broar, varav två är samverkansbroar av stål och betong, samt breddning av en befintlig bro. Trafikmiljön i området är besvärlig och projektet innefattade därför flera komplicerade trafikomläggningar.

- Det känns förstås riktigt bra att äntligen få en etapp av detta projekt, säger Bengt Lunneborg arbetschef Svevia. Vår etapp knyter samman E18 med E4 och det kommer att bli en utmaning att bedriva projektet i den intensvia Stockholmstrafiken, sa Bengt Lunneborg inför projektstarten. 

E18 Hjulsta - Kista i sin helhet:
  • Sträckan berör fem kommuner
  • 4 förberedande entreprenader, 10 huvudentreprenader och 4 installationsentreprenader
  • Byggtid 6 år
  • 8 km motorväg
  • 6 planskilda trafikplatser
  • Lokalgator
  • 30 broar
  • Betongtunnlar totalt 1 400 m

Källa: Trafikverket

Fakta:

Kund:
Trafikverket

Kontraktsumma:
Ca 235 miljoner

Projekttid:
2010 - 2013

Utmaning:
Komplicerat arbete i trafikintensiv miljö

Med känsla för helheten

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.