Väg 155 Syrahålamotet - Vädermotet

- Göteborg

Vägbygge. Foto: Patrick Trägårdh

Säkrare vägar i Göteborgsområdet

Svevia fick i uppdrag att bygga om delar av av väg 155, en av de vägar med högst olycksrisk i Göteborgsområdet.

Väg 155 Syrhålamotet–Vädermotet, Göteborg

Väg 155 pekas ut som en av de statliga vägar i Göteborgsområdet med högst olycksrisk. På sträckan finns ett flertal signalreglerade korsningar med stora kapacitetsproblem under högtrafik.

Nu byggs den farligaste vägen i Göteborgsområdet om. Svevia har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ombyggnaden av väg 155 Torslandavägen, delen Syrhålamotet – Vädermotet.

Cirka 30 000 bilar per dygn passerar på sträckan. Kapacitetsproblemen ger långa restider för genomfartstrafiken och dålig tillgänglighet till de lokala målen.

Uppdraget omfattar ombyggnad av väg 155 med tre nya körfält i varje riktning mellan två nya trafikplatser. Längs hela sträckan ska omfattande ledningsarbeten göras för både vatten och gas. En ny gång- och cykelväg byggs över ledningsstråket och nio broar ska uppföras.

Projektet startade i mars 2010 och beräknas vara klart till slutet av 2012. Kontraktsumman är cirka 340 miljoner kronor.

- Projektet är utmanande både till genomförandet och med tanke på trafikintensiteten, men det är ett projekt som stämmer väl med vår kompetens och en stor andel av projektet kommer att utföras med egna resurser, säger Anders Asp, regionchef.

Säkerheten först – oväntad naturgasledning

Arbetet med väg 155 fick ett oväntat stopp när det upptäcktes att en befintlig naturgasledning, på ett flertal ställen, låg utan kringfyllnad direkt på berget.

- Eftersom vi ska spränga intill ledningen så blev vi lite oroliga. Vibrationerna och skjuvningar från sprängningen kan få höljet på ledningen att spricka och om då gas läcker ut kan det bli en rejäl smäll, säger Lars Olsson, platschef på Svevia.

Fakta

Kategori
Vägar och gator

Projekt
Ombyggnation av väg med tre körfält i varje riktning och två nya trafikplatser. Omfattande ledningsarbeten för vatten och gas. Ny gång- och cykelväg, nio broar

Kund
Trafikverket

Plats
Väg 155, Göteborg

Projekttid
2010–2012

Kontraktssumma
340 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.