Nya E12 - en geoteknisk utmaning

- Trafikverket

Marken pålas med granpålar på E12. Umeåprojektet. Foto: Patrick Trägårdh

Artesiskt vatten gav marken bärighet som kaffesump

För att marken skulle bli tillräckligt stabil att bygga väg på förstärktes den med 7 500 granpålar.

Väg med artesiskt vatten förstärks med 7 500 pålar av granträ

När en del av Umeås nya E12 skulle byggas drogs en del av vägen över en myr där marken hade extremt dålig bärighet. Anledningen till den dåliga bärigheten på Västerslätt är att det i marken finns så kallat artesiskt grundvattenlänk till annan webbplats, vilket betyder att den teoretiska nivån för grundvattnet är högre än marknivån. Just här ligger den nivån två meter ovan markytan.

För att förstärka upp marken valde Svevia att använda granpålar.

Förr i tiden användes ofta träpålar för att stabilisera mark, exempelvis under stora delar av Gamla stan och Riksdagshuset i Stockholm. Nu för tiden används mest stål- eller betongpålar. Men det har blivit allt vanligare att åter använda träpålar. Exempelvis användes träpålar på vissa ställen under den nyligen invigda Botniabanan.

Vid en pålgrundläggning slås pålarna ned i marken till ett fast underlag exempelvis till berg eller, som i detta fall, till ett fastare moränlager. På så vis skapas en stabil grund för det som sedan ska byggas ovanpå.

Grundvattnet över marknivå

Det som är speciellt i detta fall är antalet. Eftersom det är så dålig bärighet på sträckan behövs 7 500 pålar, upp till 11,5 meter långa, på en vägsträcka som är 320 meter. Det blir 1 påle per kvadratmeter, cirka 148 stycken slås ned med hjälp av grävmaskin per dag.

Vid pålningen i Umeå användes granar från skogarna i Västerbotten. Det är inte vilka träd som helst som passar till pålning. De måste vara spikraka, helst jämntjocka och helt fria från röta.

Fakta

Referensobjekt
Vägar och gator

Kund
Trafikverket

Plats
E12, Umeåprojektet

Projekttid
Augusti 2009 – september 2011

Kontraktssumma för entreprenad 7
84 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.