Breddning av väg E4/E20

- Stockholm, Solna

Breddning av en av landets mest trafikerade vägar

Svevia genomförde utbyggnad av E4/E20 Essingeleden på Norra länken mellan trafikplats Karlberg och Trafikplats Tomteboda

Breddning av Essingeleden i Stockholm

Projektet omfattade breddning av E4/E20 genom centrala Stockholm i södergående riktning. Projektet innefattade byggandet av två nya broar vilka sedan gjöts ihop med den befintliga bron. 

Projektet innefattade även ett nytt dagvattenmagasin för att ta hand om vatten från Essingeleden.

Arbetet skedde i en trafikintensiv miljö på en av landets mest trafikerade vägar.

Projektets omfattning

  • Sponter för flera brostöd. Svevia anlade borrade sponter nära befintlig väg och järnväg.
  • Spont för nytt dagvattenmagasin. Svevia anlade cirka 140 krönmeter slagen spont.
  • Stålkärnepålar för brostöd. Svevia anlade 12 meter långa stålkärnepålar för ett av brostöden.

Fakta:

Kund:
Trafikverket

Kontraktsumma:
Ca 91,5 miljoner

Projekttid:
2013 - 2015 (grundläggningsarbeten färdigställda 2014)

Utmaning:
Arbete i trafikintensiv miljö

Med känsla för helheten

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.