Hyllie trafikplats

- Malmö

Flyfoto över Hyllie trafikplats. Entreprenör: Svevia Foto: Perry Nordeng

Genom byggandet av Hyllie Trafikplats har Malmö fått en mycket bättre trafiksituation

Kapaciteten på den Inre Ringvägen har stärks för att minska innerstadens trafik- och miljöbelastning.

Hyllie Trafikplats, Malmö

Projektet innebar utbyggnad av Annetorpsvägen mellan Lorensborgsgatan och Pildammsvägen samt utbyggnad av Pildammsvägen mellan Ärtholmsvägen och Kulissgatan inklusive en planskild korsning i form av cirkulationsplats mellan vägarna.

Åtta stycken broar av vilka fyra passerade över gång- och cykelvägar med öppna och generösa broöppningar bygdes. Två av broarna är till för den lokala trafiken över Annetorpsvägen och två ingår i trafikplatsen mellan huvudvägarna (i cirkulationsplatsen). Beställare var Malmö Stad.

Mycket tanke lades ned på bullerskydd och utformning. Exempelvis har broarna en öppen och luftig utformning. Alla passager ligger planskilt för gångare, cyklister och även ridande.
Vegetationen har planerats noggrant, bland annat har 200 nya träd planterats. Bullerskydden har byggts ut väsentligt ovanpå befintliga skyddsvallar.

Trafiken fungerade bra under byggnadstiden och Svevia bidrog till att hitta bra lösningar för att underlätta för framkomligheten.

- Jag känner mig extra nöjd med att trafikflödet har fungerat bra under hela byggnadsperioden, sade Inger Petermann, projektledare från Malmö Stad, när trafikplatsen invigdes.

Svevia fick även en del tilläggsjobb, bland annat byggdes en 5–7 meter hög stödmur. Muren vetter mot Emporia-området, det nya stora köpcentrat som är under uppbyggnad.

Fakta

Kategori
Vägar och gator

Projekt
Trafikplats Hyllie: Utbyggnad av Inre ringvägen, Annetorpsvägen och Pildammsvägen till 4-fältighet. 2 nya trafikplatser, 6 broar, 600 m dagvattenledning Pumpstationer 70 lm fjärrvärmeledning.

Kund
Malmö stad

Plats
Hyllie, Malmö

Projekttid
20072010

Kontraktssumma
152 miljoner kronor

Grndförstärkning med träpålar. E12 vid Umeåprojektet. Foto: Patrick Trägårdh

Markförhållandena på Västerslätt i Umeå är så dålig att det måste pålas ordentligt för att vägen ska bli hållbar.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.