Referensprojekt, vägar och gator

Detta är vad som binder oss samman

Svevia bygger om Rotebroleden

Svevia bygger om väg 267 Rotebroleden mellan trafikplatserna Rotebro och Stäket, en sträcka om cirka sex kilometer.

Svevia anlägger planskild korsning vid Roslagsbanan

Svevia byggde om korsningen mellan Roslagsbanan och väg 268 i Vallentuna till en planskild korsning.

Ny trafikplats i Almnäs.

På uppdrag av Trafikverket byggde Svevia om väg 518 och skapade en trafikplats som ansluter till E20.

Den största utmaningen i projektet är att få logistiken att fungera med ett minimum av störning för trafiken.

Foto: Patrick Trägårdh

Markförhållandena på Västerslätt i Umeå är så dålig att det måste pålas ordentligt för att vägen ska bli hållbar.

Väg 155 pekas ut som en av de statliga vägar i Göteborgsområdet med högst olycksrisk.

Genom byggandet av Hyllie Trafikplats har Malmö nu fått en mycket bättre trafiksituation.

Svevia rustar upp E20 Kristineholm - Bälinge

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Vägen som förbinder Uppsala med nordöstra Uppland är prioriterad i länstransportplanen för Uppsala län.

Svevia breddar Essingeleden

Svevia genomförde utbyggnad av E4/E20 Essingeleden på Norra länken mellan trafikplats Karlberg och Trafikplats Tomteboda.

Spontningsarbete vid E6 Varla

På uppdrag av Trafikverket anlade Svevia temporär spont vid E6 utanför Varla.

Ombyggnation av E4 Skönsberg, Sundsvall. Foto: Trafikverket

Svevia fick i uppdrag av trafikverket att bygga om och sänka E4 i Skönsberg, norr om Sundsvall.

Ny trafikplats i Ärvinge

Svevia fick uppdraget att bygga ytterligare en etapp av miljardprojektet E18 Hjulsta-Kista, nämligen trafikplats Ärvinge.

Väg 70, Särnastugan-Särna

Svevia förbättrade sträckan Särnstugan – Särna.

Svevia bygger om E18 Hjulsta-Kista

Svevia fick i uppdrag att bygga trafikplats Kista, en etapp av projektet E18 Hjulsta-Kista.

Förflyttning av väg i Huddinge

Ett av regionens viktigaste projekt inför renoveringen av järnvägssträckan mellan Stockholms Central och Stockholms södra, även kallat "Getingmidjan".

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.