Götatunneln

- Göteborg

Götatunneln, Göteborg

Götatunneln, Göteborgs största infrastrukturprojekt någonsin

I arbetet med Götatunneln bistod Svevia bland annat med rivning av den gamla leden, bygge av en ny lokalgata och dragning av dagvattenledningar och kontaktledningar.

Götatunneln, Göteborg

Under en helg i juni var det stor fest i Göteborg, när den nya Götatunneln invigdes. Då vandrade flera tusen människor genom tunneln och synade noggrant resultatet av stadens största infrastrukturprojekt någonsin. Uppskattningen var stor; det är en efterlängtad trafiklösning som nu står färdig.

Projekteringen startade redan i början på 1990-talet, i november 2001 kunde  arbetet påbörjas. Tunneln, som sträcker sig mellan Operan och Järntorget är 1,6 kilometer lång och har två tunnelrör, vardera med två till tre filer. Dessutom finns tio tvärtunnlar som förbinder tunnelrören och som ska underlätta vid en eventuell utrymning. Dagligen passerar cirka 65 000 fordon.

Tidigare fanns här en stor genomfartsled som skar av all kontakt mellan Göteborgs centrum och Göta älv, som rinner tvärs genom staden. Nu har de centrala delarna fått kontakt med vattnet igen och ett stort omvandlingsprojekt är påbörjat på de ytor som trafiken tidigare lade beslag på

Göteborgarna ser fram emot ett strövområde längs kajerna med ett stort utbud av restauranger och aktiviteter. Här kommer att anläggas parker, spårvagnslinjer och en gästhamn. Bostäder och kontor ska byggas, kanske till och med ett friluftsbad.

Efter avslutat tunnelarbete fick vi uppdraget att förbereda det gamla vägområdet inför nästa byggetapp genom att riva den gamla leden, bygga en ny lokalgata med hållplatser för kollektivtrafiken, sätta master, dra kontaktledningar och dagvattenledningar och anlägga en liten park med plaskdamm.

Fakta

Kategori
Betongkonstruktioner

Projekt
Vägtunnel i berg inklusive inredning: 2 x 1000 m tunneldrivning i känslig stads- och kulturmiljö med liten omgivningspåverkan.

Kund
Vägverket Region Väst (nuvarande Trafikverket)

Plats
Göteborg

Projekttid
2001—2006

Kontraktssumma
485 miljoner kronor

Totalt består vägtrafiksystemet av 26 kilometer väg varav 17 kilometer tunnlar, 26 gånger per år, mitt i natten, stängs tunnlarna av för tvätt.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Läs om vad Svevia kan erbjuda dig

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig.

Vill du veta mer om våra projekt? Kontakta oss.