Avstängning för folkfest

Ironman i Kalmar är en folkfest, med ett publikhav på hundratusen åskådare, 3 000 tävlande och en bana längs allmän väg på 18 mil. Planeringen för trafikavstängningarna är minutiösa.

Ironman i Kalmar. Foto: Svante Öhrnberg

Utmanande avstängning under hård tidspress

"Den stora utmaningen är tidspressen. Från det att vi har tillstånd från Trafikverket att börja ställa ut avstängningsmaterial och fram till att cyklisterna startar har vi en timme på oss längs en 18 mil lång sträcka." 

"Det är ett stort pussel som ska läggas"

- Ironmans planering av de sammanlagt fem evenemangsdagarna, där själva tävlingen pågår under en dag, löper över hela året. Dialogen med polis, kommuner och Trafikverket påbörjas under våren.

– Som entreprenör för trafikavstängningar har Svevia varit med i en stor del av planeringen och har gjort alla slutgiltiga TA-planerna, säger Henrik Brovell, vd för Ironman.

Svevia har även utfört all skyltning, utför trafiklotsning och står som trafikvakter under tävlingsdagen.

– Den stora utmaningen är tidspressen. Från det att vi har tillstånd från Trafikverket att börja ställa ut avstängningsmaterial och fram till att cyklisterna startar har vi en timme på oss längs en 18 mil lång sträcka, säger Tom Hansen, platschef på Svevia.

- Vi har länge arrangerat triathlontävlingar på långdistans i Kalmar. Av en slump kom vi i kontakt med europachefen för IRONMAN och 2012 fick vi arrangera den första officiella Ironmantävlingen i Sverige, berättar Tobias Borger, tävlingsledare för IRONAMAN Kalmar Sweden.

Tävlingen består av 3,86 km simning, 180,2 km cykling och ett avslutande maratonlopp på klassiska 42 195 meter. Framförallt är det cykelmomentet som påverkar framkomligheten på vägar och gator. Planeringen av trafikflödet och trafikavstängningar är en utmaning för tävlingsledningen. I samarbete med Svevia ska de hittat en lösning för deltagarnas och publikens säkerhet.

- Vi har samarbetat med Svevia från start och det har fungerat mycket bra. De kan vägnätet och vet hur trafikbelastningen ser ut på olika vägar olika tider på dygnet. De förklarar vad som är möjligt och har lång erfarenhet av att hitta lösningar som fungerar för alla typer av samhällsfunktioner.

Totalt lägger IRONMAN 1,4 miljoner kronor på trafikavstängningarna varje år. Ett uppskattat och speciellt moment i just Kalmartävlingen är att det 180 km långa cykelloppet delvis är förlagt över Ölandsbron som då helt stängs av i det ena körfältet.

- Förutom att Svevia är ett bollplank under planeringen bemannar de viktiga funktioner under själva tävlingsdagen. Det ger en trygghet och ovärderlig kunskap till tävlingsledningen när så behövs.Vårt uppdrag - Trafikavstängning under tävlingen

Utmaning: Hitta en fungerande och säker lösning för de 2 700 tävlande och 100 000 besökare samtidigt som övriga samhällsfunktioner kan fortsätta fungera på ett bra sätt

Framgångsfaktorer: Tätt samarbete och god kunskap om vägnät och trafikbelastning

100 000 besökare

Samtidigt som övriga samhällsfunktioner måste fungera.

IRONMAN

Triathlontävling som täcker 3,86 km simning (2,4 miles), 180,2 km cykling och 42 195 m (ett maraton) löpning.

Folkfest med hög säkerhet för deltagare, besökare och trafikanter. Foto: Svante Örnberg

Leda om trafik

Oringen, Ironman, Midnattsloppet och Vätternrundan är idrottsfester som Svevia hjälpt med trafikanordning och avstängning.

Hög säkerhet för kungligheter och politiker. Foto: Patrick Trägårdh

Högtider och trängsel

I nära samarbete med polisen och Stockholms stad har Svevia utfört en rad avstängningar.

Godkänd TA-plan och myndighetskontakter. Foto: Fredrik Schlyter

Godkänd TA-plan

Planering, trafikanordning och kontakter med myndigheter och räddningstjänst är vår vardag.