Skötsel av gator och parker

- Västerås

Svevia har ett helhetsåtagande gällande driften av västra Västerås.

 Det är därför glädjande att vi, från och med april 2010, även sköter driften i östra Västerås, eftersom det ger samordningsmöjligheter.

Skötsel av gator och parker, östra och västra Västerås

Tidigare har Västerås kommun hanterat driften i egen regi men ser nu fördelarna med att konkurrensutsätta och använda sig av specialister inom området. 

Det var strax före jul 2008 som Svevia vann upphandlingen av driften i Västerås, område Västra. Uppdraget är ett helhetsåtagande och omfattar parkskötsel, barmark och renhållning. Det startade i maj 2008 och gäller i tre år med möjlighet till två års förlängning.

Från och med den 5 april 2010 får vi även förtroendet att sköta den kommunala driften av gator och parker i östra Västerås.

Även detta uppdrag är helhetsåtagande som gäller två år framåt.

- Det här är helt i linje med vår målsättning att växa på kommunmarknaden och vi ser stora samordningsmöjligheter i området, säger Carina Elliott, arbetschef region Mitt.

- Det är glädjande att vi nu genomfört ytterligare en upphandling i linje med vår strategi att konkurrensutsätta den kommunaltekniska verksamheten, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Porswald (MP).

Fakta

Kategori
Drift och underhåll

Projekt 
Totalentreprenad  drift och underhåll av gator och vägar

Kund 
Västerås kommun

Projekttid 
Västra: start maj 2008 (3+2år)  Östra: start april 2009 (2 år)

Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

I den intensiva Stockholmstrafiken spelar Södra Länken en viktig roll som knutpunkt.

Drift och underhåll, arjeplog

Driftområde Arjeplog som består av 597 km väg, omfattas av flertalet klimatzoner och plogas under tio av årets tolv månader.