På lång sikt i Norge

2011 etablerade sig Svevia i vårt västra grannland genom att vinna Statens vegvesens upphandling om driftområdet Mosjøen i norra Norge. På bara några år har Svevias omsättning i Norge ökat från 15 miljoner kronor till drygt 150 miljoner per år.

Svevia satsar på långsiktig tillväxt i Norge. Foto: Bjørn Lervik

"Starkt fokus på vinterväghållning"

Idag sköter Svevia driften av vägarna inom fem driftområden i Norge varav ett av kontrakten är på 15 år. Det uppdraget omfattar totalt 167 kilometer av E6 och E12 inom driftområde Mo i Rana, samt 16 kilometer gång- och cykelväg.

Är det stora skillnader mellan att arbeta med drift och underhåll av vägar i Norge jämfört med i Sverige?

– I Norge är det, av klimatskäl, mycket starkt fokus på vinterväghållningen. Dessutom är de norska driftkontrakten cirka hälften så stora i kilometer räknat som de svenska, i genomsnitt 45 mil, säger Lars Reitan som sedan hösten 2013 är vd för Svevia i Norge.

– Det finns också en hel del kulturella skillnader. I Norge är det till exempel mycket större krav på dokumentation av utfört arbete än i Sverige. Det läggs överhuvudtaget ner mycket mer resurser på kontroll och uppföljning i Norge än vad man gör i Sverige. Bemanningen på beställarsidan – Statens vegvesen är därför mycket större här.

Går det att samordna arbetet med driftområden i Sverige som Svevia också sköter?

– Nja. Vår personal kan ganska enkelt arbeta på olika sidor om gränsen. Däremot är det av skatte- och juridiska skäl mycket svårare att flytta exempelvis maskiner över gränsen, säger Lars Reitan.

"Vill vara en långsiktig spelare"

Under de senaste åren har flera utländska drift- och anläggningsbolag velat ta sig in på den norska vägmarknaden, men misslyckats.

– De har försökt prisa sig in genom att lägga för låg offerter. Det har orsakat många konkurser, vilket är en förklaring till att Statens vegvesen till att börja med var lite skeptisk till Svevia. Men det har vänt. Nu är vi ansedd som en av de bästa bolagen inom drift och underhåll.

Är det inte dags att bredda verksamheten?

– Nja, vi ska första etablera oss ordentligt inom drift och underhåll. Därefter kan det bli aktuellt att ta steget över till andra marknader, och då inom de geografiska områden där vi redan har driftuppdrag.

– Vår målsättning är att vi ska ha en försiktig tillväxt och växa med ett till två driftuppdrag per år för att på sikt kanske svara för tio procent av den norska marknaden för drift och underhåll av vägar. Men vi ska inte ta för stora risker. Vi vill vara en långsiktig spelare i Norge.

På lång sikt i Norge, Svevia. Foto: Bjørn Lervik

Kort fakta

Antal anställda:
30 medarbetare, fördelade på fem kontor. Under ett år sysselsätter Svevia i Norge dock cirka 320 personer, varav merparten på vintern.

Antal driftområden:
Fem stycken.

Omsättning:
Ca 150 miljoner per år.

Vd:
Lars Reitan, sedan 1 september 2013.

Kontakta vårt platskontor. Foto: Patrick Trägårdh
Rådgivning och åtgärdsförslag

Vad behöver din väg för att den ska hålla länge? Vi kommer ut till dig, inspekterar och ger förslag.

Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.