Drift och underhåll

- Eslöv

I Eslöv lades driften av gator och parker ut på entreprenad när kraven på bättre kvalitet för pengarna ökade.

Kontraktet utgår från ett partneringavtal där entreprenaden utförs i dialog mellan kommunen och Svevia.

Bättre kvalitet för pengarna – drift och underhåll, Eslöv

Rolf Carlsson är park- och gatuchef i Eslövs kommun och låg till stor del låg bakom utformningen av upphandlingen, sedan kommunpolitikerna tagit beslutet att upphandla drift och underhåll.

- Det som efterfrågas är förstås bättre kvalitet för pengarna. I den bästa av världar så är den egna organisationen redan slimmad, motiverad och har en egen drivkraft. Men så är läget sällan. Är någon bättre på exempelvis stora volymer gräsklippning så låt dem utföra den sysslan.

Lättare att ställa krav på förändring

Bland de fördelar som Rolf nämner finns personalfrågan. Det går inte att komma ifrån att det ibland underlättar att inte ha personalansvaret. Dessutom blir styrningen tydligare.

- Fungerar det inte bra är det lättare att ställa krav på förändring. Överenskommelsen om vilken kvalitet som gäller är mycket tydligare.

En nackdel är givetvis att kommunens driftpersonal kan komma i kläm. I Eslöv valde man att även låta kommunens driftavdelning räkna på uppdraget. Därför var det först när upphandlingen var avgjord som man visste om jobbet fanns kvar eller inte.

- Det är givetvis ingen självklarhet att den nya entreprenören tar över all personal. Har kostymen varit för stor tidigare så blir den ju inte mindre om den nya entreprenören tar över alla, fortsätter Rolf Carlsson.

I Eslöv har Svevia ansvaret bland annat för stadsrenhållning, grönyteskötsel, grusgångar och gång- och cykelbanor samt planering och ledning av vinterunderhållet.

Uppdraget utförs i dialog med kommunen

Kontraktet med Svevia utgår från ett partneringavtal. Det betyder att entreprenaden ska utföras i dialog med beställaren.

- Det bygger på en fungerande relation, beröm och kritik, och möjlighet att utveckla efter hand. Speciellt driftuppdrag kräver en bra dialog och en långvarig relation, säger Rolf Carlsson. Jan-Erik Nilsson, Svevias platschef i Simrishamn och Eslöv är nöjd med resultatet men har högre mål.

Svårskötta områden ska bli lättskötta

- För ett tag sedan var vi ombedda att komma och berätta för kommunpolitikerna hur vi arbetar och vad vi gjort så här långt. Det är mycket glädjande för oss att de fått positiva signaler om utvecklingen och om hur allmänheten uppfattar att vi sköter uppdraget, säger Jan-Erik Nilsson.

Nu är målsättningen att svårskötta områden ska kunna förändras och utvecklas så att de blir mer lättskötta.

- På sikt kan det ge pengar till att utveckla driften i Eslöv ytterligare, fortsätter Jan-Erik Nilsson.

Fakta

Kategori
Drift och underhåll

Projekt 
Sommar- och vinterunderhåll 

Kund 
Eslövs kommun  

Plats 
Eslöv

Entreprenör 
Svevia

Drift och underhåll, arjeplog

Driftområde Arjeplog som består av 597 km väg, omfattas av flertalet klimatzoner.

Kontakta vårt platskontor. Foto: Patrick Trägårdh
Rådgivning och åtgärdsförslag

Vad behöver din väg för att den ska hålla länge? Vi kommer ut till dig, inspekterar och ger förslag.

Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.