Belysningsuppdrag

- Göteborg

Totalt rör det sig om cirka 39 000 belysningspunkter. 

Svevia fick i uppdrag att hantera drift- och underhållsarbete av belysningen i de centrala delarna av Göteborg.

Belysningsuppdrag, Göteborg

Det är allt från ljuspunkter på broar, hållplatser, i gång- och cykeltunnlar, i parker och fontäner till belysning på stadens promenadstråk Kungsportsavenyn. I stort sett gäller det all traditionell trafikbelysning.  

Varje vecka inspekteras belysningen och trasiga lampor byts ut så att allt fungerar inför helgen.  

I kontraktet ingår även att varje år göra ett så kallat seriebyte, då armaturer på en hel gata, ett distrikt eller ett stadsdelsområde byts ut.  

Det handlar om cirka 8 000 ljuskällor som ska bytas, plus ytterligare 6 000 trasiga (släckta) ljuskällor per år.

I Göteborg finns en stor blandning av gamla och nya armaturer. Exempelvis kommer alla kvicksilverljus att bytas ut efterhand eller vid ett större armaturbyte.

Fakta

Kategori
Drift och underhåll

Projekt 
Belysningsuppdrag 

Kund
Trafikkontoret, Göteborg 

Plats
Göteborg

Projekttid
2007—2012

Kontraktssumma
23,8 miljoner kronor

Kontakta vårt platskontor. Foto: Patrick Trägårdh
Rådgivning och åtgärdsförslag

Vad behöver din väg för att den ska hålla länge? Vi kommer ut till dig, inspekterar och ger förslag.

Skötsel av gator och parker i Västerås, Svevia

Svevia har idag ett helhetsåtagande gällande driften av västra Västerås.

Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.