Referensprojekt, säsongsunderhåll

Större säkerhet på våra vägar, är resultatet av Svevias sommar- och vinterunderhåll.

I den intensiva Stockholmstrafiken spelar Södra Länken en viktig roll som knutpunkt.

Svevia hanterar skötsel av gator och parker, Västerås

Svevia har ett helhetsåtagande gällande driften av västra Västerås.

Svevia ansvarar för drift och underhåll i Eslöv

I Eslöv lades driften av gator och parker ut på entreprenad när kraven på bättre kvalitet för pengarna ökade.

Drift och underhåll, arjeplog

Driftområde Arjeplog som består av 597 km väg, omfattas av flertalet klimatzoner och plogas under tio av årets tolv månader.

Läs om fler av Svevias projekt

Här hittar du flera av våra projekt inom vägar, gator, broar, tunnlar,  järnvägar, hamnar, parker, torg, evenemang, vatten och avlopp.

Svevia underhåller vägar i Norge. Foto: Bjorn Lervik

Idag sköter Svevia driften av vägarna inom fem driftområden i Norge varav ett av kontrakten är på 15 år.

Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Kontakta vårt platskontor. Foto: Patrick Trägårdh
Rådgivning och åtgärdsförslag

Vad behöver din väg för att den ska hålla länge? Vi kommer ut till dig, inspekterar och ger förslag.