Sanering av sågverksfabriken i Bestorp

- Linköpings kommun

Föroreningar efter sågverk i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.

Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig. Nu ska Svevias specialister sanera marken och göra det till en plats att trivas på för människor och djur.

Bestorps f.d. sågverk ligger i strax söder om Bestorps tätort och angränsar till sjön Stora Rängen i söder. På området bedrevs sågverksamhet från början 1900-talet till år 1958. Under 1940-talet förekom även en tjärfabrik. Under åren 1945 – 58 behandlades sågat virke med klorfenolpreparat för blånadsskydd. Inom området har även kolmilor förekommit. Det enda som återstår av den tidigare industriverksamheten är sågverksbyggnaden, som använts av den lokala båtklubben.

Området var både i jord och i sediment kraftigt förorenat av framför allt dioxin. De högsta dioxinhalterna och de största föroreningsmängderna i jord återfanns inom eller i nära anslutning till det f.d. sågverket som använts som båthus.

I saneringen ingick rivning av byggnader/anordningar, schaktning, muddring, vattenrening samt byggande av sedimenteringsdammar. Efter avslutad sanering skall området återställas.

Under saneringsarbetet var hamnverksamheten i drift varpå bryggorna, under saneringstiden, flyttades så de kunde användas av båtklubben.

Fakta

Kategori
Mark- och vattensanering

Beställare
Linköpings kommun

Referens:
Peter Rexfalk
013 - 20 61 00

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
22 000 000 kr

Förorening
Dioxin

Mängd
18 700 kubikmeter jord
2600 kubikmeter sediment

Projektorganisation
Platschef: Niclas Enell
Arbetsledare: Pär Lindsmyr

Projekttid
2019

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Markundersökning - Miljökontroll och undersökning av mark

Svevia har lång erfarenhet av sanering av förorenade områden och kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och markundersökning till sanering och myndighetskontakter.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.