Sanering Nyheden

- Krokoms kommun

Spår från gammal sulfidmassafabrik

Mellan 1905 och 1970 talet bedrevs en sulfidmassafabrik i Nyheden, en verksamhet som lämnat efter sig restprodukten Kisaska.

Sanering av kisaska

I Nyheden, några kilometer från saneringsområdet, har det mellan år 1905 och 1970-talet bedrivits en sulfidmassafabrik. En restprodukt från sulfidmassatillverkning är kisaska. Kisaska innehåller bland annat höga halter tungmetaller. Vanligt under 1900-talet var att kisaska användes som utfyllnadsmaterial i marker runt fabrikerna.

Det nu sanerande området i Nyheden var just ett sådant område där kisaska använts som fyllnadsmaterial under mitten av 1900-talet då den före detta idrottsanläggningen gjordes om till parkeringsplatser.

Saneringsarbetet innebar uppschaktning av kisaskan som låg som ett tunt lager på olika nivåer i marken. Den förorenade jorden transporterades bort till deponi och grusplanen fylldes med grus och återställdes. Saneringen skedde precis intill en gymnasieskola vilket ställde höga krav på säkerhet och planering.

Fakta

Referensobjekt
Marksanering, Industrisanering

Beställare
Krokoms kommun

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktsumma
Ca 2 000 000 kr

Förorening
Arsenik, bly, koppar, zink

Mängd
Ca 4 500 ton

Projektorganisation
Arbetschef: Marie Eriksson
Platschef: Emil Andersson

Projekt färdigställt:
2016

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Vid ambulansstationen i Kalmar har det under 10 års tid utförts brandsläckningsövningar med brandskum. En verksamhet som lämnat föroreningar efter sig.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.