Sanering av Mark i Norra Djurgårdsstaden

- Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Svevia sanerar Norra djurgårdsstaden i Stockholm, området Brofästet. Foto: Oscar Stridfeldt

 Svevia förbereder marken i Norra Djurgårdsstaden

Svevia sanerar marken från föroreningar där Norra Djurgårdsstaden nu växer fram.

Sanering av mark i Norra Djurgårdsstaden

Svevia sanerar marken från föroreningar när det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, fortsätter ta form. Saneringen utförs vid området som kallas Brofästet och där det tidigare fanns ett kol och koksupplag. I uppdraget ingick schakt och  borttransport av cirka 100 000 ton massor.

Brofästet ligger längs med Husarvikens södra strand och är en del av ett stort exploateringsområde i Norra Djurgårdsstaden. Området Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Hållbarhetsfrågor genomsyrar hela projektet, från organisation och planering till inflyttningsklara bostäder och lokaler.

Föroreningarna i området härstammar från det tidigare gasverket som startades under 1890-talet. I norra delen av Brofästet har kol och koks förvarats och på resterande delar fanns industribyggnader. Föroreningarna består i de flesta fall av rest- eller biprodukter från gasproduktionen. I huvudsak har höga halter av PAH och tungmetaller påträffats i området. Även cyanid fanns ställvis i området samt oljor, aromater, fenoler och svavel.

I entreprenaden ingick provgropsgrävning, schakt i rutor, transport och mottagning samt återfyllning. Även pumpning av förorenat vatten med sedimentering samt bergrensning ingick i entreprenaden. Under arbetets gång påträffades stora mängder betongfundament och kulvertar som revs för att kunna färdigställa schakten.

Under hela projektets gång ställdes höga miljökrav på både maskiner och utförande. Ytterligare försiktighetsåtgärder krävdes för att bevara de skyddsvärda träden längs med Husarvikens strand.

Fakta

Kategori
Marksanering

Plats
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Projekttid
2015-september 2016

Kontraktsumma:
40 miljoner kronor

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Svevia sanerar före detta sågverket vid Lessebo

Svevia sanerar det före detta sågverket i Lessebo från föroreningar.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.