Sanering Gasverkstomten

- Kristianstad

Gasverkstomten Kristianstad – en av de mest förorenade i Skåne

PAH och cyanider hittades i marken kring gamla gasverket i Kristianstad. Hela 110 000 ton förorenade massor har schaktats och fraktats bort för att marken ska bli användbar igen.

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt Länsstyrelsen i Skåne hade klassat gasverkstomten som en av de fem mest förorenade objekten i länet.

I marken hittades flera gifter bland annat PAH och cyanider. Nu har de byggnader som fanns kvar på området rivits och marken sanerats för att bland annat bli parkeringsplatser.

Flera miljöfarliga biprodukter

Gasverket anlades 1902 och var i drift till 1962. Genom att torrdestillera stenkol tillverkades en gas som bland annat användes till stadens gatlyktor. Under processen bildades flera miljöfarliga biprodukter såsom tjära, kol, koks (kol och aska) och diverse slaggprodukter. En del av askan och de slaggprodukter som uppkom vid produktionen användes som fyllnadsmaterial i marken kring gasverket.

Cirka 110 000 ton förorenade jordmassor schaktades för att göra marken användbar igen. Av dessa återanvändes cirka 16 000 ton medan resten transporterats bort.

Tält vid sanering av nedgrävd cistern

De flesta massor fraktades med lastbil till Åhus hamn, där de lossats på båt för vidare transport till ett norskt miljöföretag på Langöya i Norge. Rivningsmassor och jord som förorenats av tjära transporterades till en återvinningsanläggning i Helsingborg.

Vid produktionen i gasverket bildades även biprodukter som tjära och ammoniakvatten som lagrades i betongcisterner, nedgrävda under marken. Även dessa har rivits och sanerats. För att förhindra giftiga ångor skulle läcka ut när cisternen revs så restes ett tält ovanför cisternerna.

Höga halter av cyanider

I området runt det så kallade Myrmalmsloftet var jord och byggnadsmaterial blåfärgat – ett tecken på att det fanns höga halter av cyanider, som i detta fall kommit från cyanidhaltig gasreningsmassa.

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering

Kund
Kristianstads kommun

Plats
Gasverkstomten, Kristianstad

Projekttid
November 2011–Juni 2012

Kontraktssumma

17 miljoner kronor

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Svevia är sedan lång tid specialister på att sanera mark från föroreningar.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.