Sanering fritt kvicksilver

- Östrand, Timrå

Den styrande föroreningen var kvicksilver, men vissa delområden var även förorenade av dioxin.

 Kvicksilvret i jorden härrörde från en gammal kloralkalifabrik, vars rester fanns kvar under marken. Sommaren 2010 utförde Svevia sanering inom SCA Östrand industriområde i Timrå kommun.

Sanering fritt kvicksilver, Östrand, Timrå

Inom SCA Östrands fabriksområde fanns två mesaugnar. Då ugnarna krävde större underhållsinsatser för att klara produktionen inledde SCA projektering av en ny större mesaugn. 

Anläggningen föreslogs bli placerad i södra delen av området så nära befintliga fabriksanläggningar som möjigt.  Men det aktuella markområdet användes delvis för en deponi med föroreningar från den tidigare klorfabriken.

Enligt den gällande planen fick markområdet inte bebyggas förrän området sanerats. Svevia fick uppdraget som omfattade rivning av den gamla kloralkalifabriken, schaktning, provtagning, klassning och borttransportering av förorenade jordmassor.

Ett rutnät om 10x10 m användes för att lägesbestämma schaktarbetet och provtagningen. XRF och laboratorieanalyser användes för att kontrollera föroreningshalter i schaktväggar, schaktbottnar och uppschaktade jordmassor.

Typ av förorening:

Kvicksilver, dioxin

Mängder:

15 500 ton förorenad jord

Fritt kvicksilver i form av "kvicksilverpärlor" påträffades inom två delområden. Där fritt kvicksilver förekom utfördes selektiv schaktning och en speciell kvicksilverkontrollant var då med och klassade varje skopa som schaktades upp. Jordmassor och rivningsavfall som innehöll fritt kvicksilver lastades direkt i specialbyggda, täta flak med lock.

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering

Kund
Sakab

Plats
SCA Östrand industriområde, Timrå

Färdigställd
Juli 2010

Kontraktssumma
2,8 miljoner kronor

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Svevia sanerar före detta sågverket vid Lessebo

Svevia sanerar det före detta sågverket i Lessebo från föroreningar.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.