Projekt:
Svevia sanerar tidigare brandövningsplats

- Kalmar

Lakvatten från gruvan i Kedträsk sanerades. Foto: Svevia

Nytt liv åt den gamla brandövningsplatsen i Kalmar

Vid ambulansstationen i Kalmar har det under 10 års tid utförts brandsläckningsövningar med brandskum som innehållit så kallade högfluorerade ämnen, PFAS. Svevia fick i uppdrag att sanera området.

Svevia sanerar efter tidigare brandövningar

Vid ambulansstationen i Kalmar har det under 10 års tid utförts brandsläckningsövningar med brandskum som innehållit så kallade högfluorerade ämnen, PFAS. Vid undersökningar inom det aktuella området har bland annat PFOS påträffats i mark och grundvatten. PFOS, som ingår i gruppen PFAS, har tidigare varit en vanlig förekommande beståndsdel i brandsläckningsskum.

Högfluorerade ämnen kan inte brytas ner av naturen och anrikas i näringskedjan och kan bland annat ge upphov till leverskador och reproduktionsstörningar. Föroreningarna är dessutom lösliga i vatten, vilket gör att ämnena inte stannar kvar i den förorenade källzonen, utan sprider sig till våra vattendrag, sjöar och brunnar.
I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av de högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum.

I saneringen ingick iordningsställande av en tät yta, schakt, siktning, jordtvätt med vattenrening, miljökontroll samt återfyllnad.

I början av projektet tvättades den förorenade jorden för att sedan användas som återfyllnadsmaterial. Under projektets gång påträffades en högre andel finjord än vad som tidigare framgått varpå siktning istället utfördes. De grövre utsorterade fraktionerna användes till återfyllnad.

I projektet ingick även miljökontroll där Svevias personal kontinuerligt utförde provtagning av jord och renat vatten.

Fakta

Beställare
Landstinget i Kalmar län

Referens
Annika Andersson
0480-384 76

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontraktssumma
1 900 000 SEK

Förorening
PFOS

Mängd
1 400 ton

Projektorganisation
Produktionschef: Claes Dahrén
Arbetsledare: Sören Sollén
Miljökontroll/arbetsledning schakt: Angelica Allansson

Färdigställd
December 2017

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Sedan början av 1900-talet hade olika industriella verksamheter bedrivits på platsen.