Sanering av fabriksområde

- Ivösjön, Bromölla

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Svevia sanerar mark när Bromölla växer

På uppdrag av Bromölla kommun sanerade Svevia marken vid Ivösjön i Bromölla.

Sanering vid Ivösjön

I Bromölla ligger ett fabriksområde mellan samhället och Ivösjön. Där tillverkades tidigare Ifö toalettstolar och annat toalettporslin. Området hade karaktären av en otillgänglig baksida - något som kommunen ville ändra på genom att ge Bromölla tätort möjlighet att växa och utvecklas mot Ivösjön.

På området planerades bland annat ett nytt bostadsområde, ett idrottsområde och en evenemangshall.

- Deponin bestod av lite allt möjligt. Det var restprodukter i form av lerslam, aska och
porslinskross. I marken fanns bland annat föroreningar av metall som använts i färgämnen vid porslinstillverkningen, säger Svevias platschef Jonny Palmberg.

Han jobbar i Svevias specialistgrupp för marksanering som erbjuder olika typer av
saneringsmetoder. Antingen kan jorden renas på plats eller så körs den iväg för deponi.

- I Bromölla utförde vi en klassisk schaktentreprenad. Det betyder helt enkelt att vi schaktar bort den förorenade jorden, kör den på deponi och ersätter med rena massor. Det är det vanligaste sättet att sanera idag.

Fakta

Kategori
Marksanering 

Projekt
Sanering av fabriksområde

Kund
Bromölla kommun

Plats
Ivösjön, Bromölla

Kontraktssumma
8,5 miljoner kronor

Projekttid
2013

Under mer än 40 år behandlades telefonstolpar och järnvägssliprar i ett mobilt verk på impregneringsanläggningen i Grimstorp.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.