Mark- och vattensanering vid glasbruk

- Björkshults glasbruk, Högsby

Svevia sanerar glasriket, Björkhult från föroreningar

 Verksamheten vid de gamla glasbruken har skapat några av
Sveriges mest förorenade platser.

Ett av de första glasbruken som saneras i landet är Björkshults glasbruk i Högsby kommun, Kalmar län. Svevia sanerade mark och vatten i området

Svevia sanerade mark och vatten vid glasbruk

Ett av de första glasbruken som sanerats i landet är Björkshults glasbruk i Högsby kommun, Kalmar län. Svevia fick uppdraget att sanera mark och vatten i området.

Glasföremål från Glasriket finns i nästan varje svenskt hem. Men vad många inte känner till är att verksamheten vid de gamla glasbruken också har skapat några av Sveriges mest förorenade platser.

Många hälsoskadliga ämnen saneras

– Från glasbruken är det främst arsenik, kadmium, bly och antimon som medför störst hälsorisker. Samtliga ämnen är hälsoskadliga, säger Johnny Palmberg, Svevia. Svevias uppdrag i Björkshult har varit att schakta ur 24 000 ton jordmassor men även det sediment som finns i en intilliggande damm.

– Det är en vacker gammal bruksmiljö med hundraåriga ekar som vi varit mycket rädda om. Efter saneringsarbetet återställde vi också gångar och grönska så som det såg ut innan vi startade.

I Glasriket finns Sveriges största koncentration av glasproduktion. Idag drivs bruken med hög miljömedvetenhet. Björkshult används idag till kurs- och konferensgård och ligger vid Badebodaån som mynnar ut i sjön Allgunnen som är en del av Kalmars största naturreservat, Allgunnens naturreservat.

Spår efter många år av glasproduktion

I Björkshult bedrevs glasproduktion från 1892-1978. Det tillverkades huvudsakligen sodaglas men även kristallglas och färgat glas har tillverkats. I glasproduktionen har olika metaller använts som bl.a. luttringsmedel, stabilisatorer, färgämnen och grumlingsmedel. Glasbruksrester har använts för landvinning inom området och föroreningarna återfanns främst i dessa fyllnadsmassor som innehöll både glasrester, tegel och trärester. Inom området fanns även en ”glastipp”.

Fakta

Kategori
Mark- och vattensanering

Kund
Högsby Kommun

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
16 500 000 kr

Föroreningar
Metaller, PAH och fluorid

Mängd som sanerats
30 000 ton

Plats
Björkshults glasbruk i Högsby kommun,
Kalmar län

Projekttid
Sommar och höst 2015

Förorenade massor blir rena och kan användas igen. Foto:Oscar sjolander

I Nyheden har det mellan år 1905 och 1970-talet bedrivits en sulfidmassafabrik. En restprodukt från sulfidmassatillverkning är kisaska.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.