Projekt:
Behandling av förorenad jord

- Växjö

Lakvatten från gruvan i Kedträsk sanerades. Foto: Svevia

Behandling av oljeförorenad jord

Kommunen tog emot varierande mängd oljeförorenad jord. Svevia fick i uppdrag att behandla jorden ner till under KM, känslig markanvändning, så att kunden kunde återanvända massorna inom anläggningen.

Behandling av förorenad jord

Upphandlingen avsåg behandling av oljeförorenad jord på avfallsanläggningen Häringetorp i Växjö kommun. Kommunen tog emot varierande mängd oljeförorenad jord till Häringetorp som behövde behandlas ner till KM.

Biologisk behandling av oljeförorenad jord utfördes på plats i Häringetorp vid två tillfällen. Först siktades den förorenade jorden för att få bort större sten m.m. Därefter lastades jorden in i matarfickan och sedan kom jorden ut på transportbandet, där det sitter två omgångar dysor som sprutar ut bakterier och näringsämnen. Bakterierna som användes är av samma typ som de som finns naturligt i jorden, vi tillsätter bara mer. När materialet passerat transportbandet läggs det upp i limpor. Vanligtvis under sommarhalvåret tar det ca 8-12 veckor för att behandla jorden.

Svevia har 20 års erfarenhet av att behandla oljeförorenad jord på egna anläggningar. Vid detta projekt behandlades den oljeförorenade jorden på Häringetorp ner till under KM, känslig markanvändning, så att kunden kunde återanvända massorna inom anläggningen. Projektet avslutades då avtalet gick ut och Häringetorp slutade ta emot oljeförorenade massor på grund av platsbrist.

Fakta

Beställare
Växjö kommun

Referens
Ola Sjösten
0470 - 73 46 91
ola.sjosten@ssam.se

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Förorening
Oljeförorenad jord

Mängd
4 690 ton

Projektorganisation
Produktionsledare: Fredrik Boström
Arbetsledare: Hilde Vendt

Färdigställd
Juni 2019

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Sedan början av 1900-talet hade olika industriella verksamheter bedrivits på platsen.