Referensprojekt, sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Förorenade massor blir rena och kan användas igen. Foto:Oscar sjolander

På fastigheten Nithammaren 8 har det tidigare förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten. Svevia sanerade mark och vatten i området för att ge plats åt 400 nya lägenheter.

Vi gör vattnet rent igen. Foto: Pixabay

Svevia fick i uppdrag att sanera området vid den f.d. industribyggnaden i Bankeryd där galvanisk ytbehandlingsverksamhet pågick mellan 1930-talet och år 1996.

Förorenade massor blir rena och kan användas igen. Foto:Oscar sjolander

I Nyheden har det mellan år 1905 och 1970-talet bedrivits en sulfidmassafabrik. En restprodukt från sulfidmassatillverkning är kisaska.

Svevia sanerar före detta sågverket vid Lessebo

Svevia sanerar det före detta sågverket i Lessebo från föroreningar.

Svevia Sanerar glasbruk vid Björkhult i Högsby kommun

Ett av de första glasbruken som saneras i landet är Björkshults glasbruk i Högsby kommun, Kalmar län.

Läs om fler av Svevias projekt

Svevia sanerar marken från föroreningar när det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, fortsätter ta form

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller.

PAH och cyanider hittades i marken kring gamla gasverket i Kristianstad.

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat.

Sedan början av 1900-talet hade olika industriella verksamheter bedrivits på platsen.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

På uppdrag av Bromölla kommun sanerade Svevia marken vid Ivösjön i Bromölla.

Genom att tillföra naturliga jordbakterier direkt i marken, kan jorden biologiskt renas från föroreningar.

Dieselförorening påträffades i de naturliga jordlagren ca 1-3 m ner i marken på platsen där en drivmedelsdepå tidigare funnits.

På fastigheten Säby 3:20 har en brandövningsplats tidigare förekommit. Svevia fick i uppdrag att sanera området.

Väster om Östersund centrum, precis intill Storsjön planerar Östersunds kommun byggande av en ny stadsdel. Svevia fick i uppdrag att sanera marken inför byggnationen.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Vid ambulansstationen i Kalmar har det under 10 års tid utförts brandsläckningsövningar med brandskum. En verksamhet som lämnat föroreningar efter sig.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Svevia behandlade förorenad jord på avfallsanläggningen Häringetorp i Växjö. Kommunen tog emot varierande mängd oljeförorenad jord till Häringetorp som behövde behandlas ner till KM.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.