Bergförstärkning vid Ulvesund

- Ljungskile

Flyfoto över Hyllie trafikplats. Entreprenör: Svevia Foto: Perry Nordeng

Förstärkningsåtgärder ökar säkerheten längs väg 675.

Svevia utförde bergförstärkningsåtgärder för att reducera riskerna för bergras längs väg 675 vid Ljungskile.

Om projektet

Svevia har på uppdrag av Trafikverket utfört bergsförstärkningsåtgärder för att reducera riskerna för bergras längs väg 675 vid Ulvesund i ljungkile.

I området förekommer ett högt bergsparti med flera riskområden som benämns Näsan, Limpan och Tavelformade block. Detta har åtgärdats genom att installera linstag från etableringsyta ovanför släntkrönet i de största blocken. Mycket av de andra bergarbetena som skrotning och bultning av bergbult, GWS stag och pc-bult har utförts av klättrare och konventionellt bergarbete från lift.

I och med bergsförstärkningsåtgärderna sänktes även vägen på en sträcka av ca 250 meter norr om näsan. Svevia har utfört sprängning, skrotning, bultsättning och asfaltering.

Fakta

Kategori
Bergförstärkning

Projektet i korthet
Bergförstärkningsåtgärder. Bland annat utförde Svevia spräning, skrotning, bultsättning och asfaltering.

Kund
Trafikverket

Plats
Ulvesund, Ljungskile

Projekttid
2018 - 2019

Kontraktssumma
8 miljoner kronor

Grundläggning Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när huset ska byggas, vindkraftsparken ska resas eller ett helt område ska exploateras.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Underhåll av väg

Vi gör vardagen enklare. En välskött infart, en parkering som är plogad å morgonen och en grusväg som är behaglig att köra på. Låt oss sköta underhållet.