Markarbete

- Gekås, Ullared

Foto: Gekås, Ullared

Svevia lägger grunden när Gekås i Ullared bygger ut.

- Ska expandera med 25 000 kvadratmeter.

Svevia bereder mark när Gekås Ullared bygger ut

Arbetet med att skapa mer utrymme för populära Gekås Ullared är i full gång. Svevia förbereder markområdet där varuhuset ska byggas ut.

- Vårt uppdrag är att spränga bort berget som finns på platsen, schakta ur och göra grundläggningen för byggnaden, säger Kalle Mattsson, platschef.

Gekås nya del kommer i storlek att bli 25 procent av det befintliga varuhuset, en yta på cirka 25 000 kvadratmeter. Det ska vara källare och fyra våningar och är den största anläggningsentreprenad som Gekås Ullareds satsat på de senaste 25 åren.

- Vi har alltid mycket höga säkerhetskrav för sprängningsarbeten. När det dessutom sker så här alldeles intill varuhuset samtidigt som verksamheten pågår, blir kraven ytterligare mer skärpta.

Arbetet är planerat att ske i flera etapper med uppehåll under Gekås högsäsong under sommaren och hösten.

När grundläggningen är klar ska Svevia återställa ytan och göra finplaneringen. Utbyggnaden kommer att ske i etapper under 2016 och 2017. Anbudet är värt 45 miljoner kronor.

Fakta

Projekt
Markarbeten - Gekås

Plats
Ullared

Projekttid
Två etapper - 2016 och 2017

Kontraktssumma
Ca 45 miljoner

Svevia anlägger torg i Bromölla

Ombyggnaden av Ifö-torget är en del i Bromölla kommuns översyn av trafiksituationen och stadsmiljön i staden.

Svevia underhåller mark och park.

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar, parkeringar och vägar. Och på vintern håller vi snön borta.

Grundläggning Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när huset ska byggas, vindkraftsparken ska resas eller ett helt område ska exploateras.