Sollekplatsen

- Västra hamnen, Malmö

Lekplatsen är en del av den planerade stadsdelsparken Varvsparken och blir en stor tillgång för boende och besökare.

På Sollekplatsen i Västra hamnen kan barn från hela Malmö hitta lekfulla ytor i form av häftiga rutschkanor, snurror, gunggrodor med mera.

Sollekplatsen, Västra hamnen, Malmö

Gunggrodor, hängmattor, bakbord, häftiga, sinnrika rutschkanor och klätterställningar har byggts åt små och stora barn.

Några lekredskap är nya och unika, andra har sparats och bevarats från bomässan Bo01. Bland annat den stora solgula bollen som syns på långt håll och som gett namn åt temalekplatsen.

Den största delen av markytan under är täckt av en blå matta med moln och stjärnor, materialet är återvunna gummidäck. Gångbarnorna, eller boardwalken runt lekplatsen är av återvunnen plast. Sanden i den stora sandlådan är förstås EU-godkänd, liksom hela lekplatsen - och förstås tillgänglighetsanpassad.

Leo Hedvall, platschef Svevia Malmö.

- Barnen längtade efter lekplatsen och därför är det roligt att vi kunde öppna den i förtid. Det är Västra hamnens största lekplats och det har varit både en utmaning och ett jätteroligt jobb, säger Leo Hedvall, platschef Svevia.

Svevias anläggningsuppdrag påbörjades i oktober 2010 och avslutas först i december 2011. Lekplatsen ingår i stadsdelsparken, Varvsparken.

Fakta

Referensprojekt
Offentliga platser

Kund
Malmö Stad

Plats
Västra Hamnen, Malmö

Projekttid
oktober 2010–december 2011

Svevia underhåller mark och park.

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar, parkeringar och vägar. Och på vintern håller vi snön borta.

Grundläggning Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när huset ska byggas, vindkraftsparken ska resas eller ett helt område ska exploateras.

Foto: Gekås, Ullared

Svevia förbereder markområdet när populära Gekås i Ullared byggs ut.