Idrottsplats Lassalyckan

- Ulricehamn

Onsdagen den 28 april 2010 startade bygget av idrottsanläggningen i Lassalyckan, i Ulricehamns kommun.

Bygget av idrottsanläggningen bedrivs i ett partneringprojekt. Vilket innebär att Svevia, i detta projekt, har ett fast arvode som ska täcka projekteringsledning, platsorganisation och centraladministration. Utöver detta finns en rörlig del som är en överenskommen riktkostnad.

Idrottsplats Lassalyckan, Ulricehamn

Onsdagen den 28 april 2010 startade bygget av idrottsanläggningen i Lassalyckan, i Ulricehamns kommun. Bygget av idrottsanläggningen bedrivs i ett partneringprojekt.
Vilket innebär att Svevia, i detta projekt, har ett fast arvode som ska täcka projekteringsledning, platsorganisation och centraladministration.


- Det är här vi har möjligheten att tjäna extra om vi är effektiva och kreativa, eftersom vi får behålla halva mellanskillnaden mot verklig produktionskostnad om vi lyckas bygga billigare. Och det tjänar ju både kunden och vi på, säger Frederic Gard, entreprenadchef.

Men risken finns ju också att byggnationen blir dyrare och då delas den överstigande kostnaden, upp till ett takpris. Över takpriset får Svevia stå för hela kostnaden.

- Det senare kan verka tufft, men med det goda samarbetsklimat som vi har haft hittills så förutsätter jag att vi klarar att driva projektet hela vägen gemensamt med beställaren och projektörerna så att det blir positivt för alla parter, fortsätter Frederic Gard.

Mycket att hinna med innan vintern

Till hjälp i projektorganisationen finns även en opartisk partneringledare med vana att hantera projekt med utökad samverkan. Fram till sommaren 2011 ska en hel del produceras: projektering, cirkulationsplats, tillfartsväg, belysning, boulecenter med 26 planer, 4 fotbollsplaner med konstgräs inklusive A-planslokal med läktare, ny konstsnöanläggning 3,5 km, nya dammar med mera. 

- Nu börjar ett intensivt arbete för att terrassera och få på överbyggnader på alla ytor innan nästa vinter. Området ligger omkring 300 meter över havet och det gör sig märks framförallt på vintrarna, avslutar Frederic Gard.

Fakta

Kategori
Parker, torg och idrott

Projekt
Uppförande av idrottsanläggning

Kund
Ulricehamns kommun

Plats
Lassalyckan, Ulricehamn

Projekttid
2010–2011

Kontraktssumma
Cirka 80 miljoner kronor

Svevia anlägger Sollekplatsen i Malmö

På Sollekplatsen i Västra hamnen kan barn från hela Malmö hitta lekfulla ytor i form av häftiga rutschkanor, snurror, gunggrodor med mera.

Svevia underhåller mark och park.

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar, parkeringar och vägar. Och på vintern håller vi snön borta.

Grundläggning Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när huset ska byggas, vindkraftsparken ska resas eller ett helt område ska exploateras.