Anläggning tvärbana

- Stockholm

Svevia förlänger spårväg i Stockholm. Foto: Maria Rosenlöf

"När det gäller säkerheten finns det bara ett läge - alla ska kunna komma hem från jobbet oskadda."

- Projektchef Anders Liljeström

Trångt och trafikerat när Stockholms tvärbana förlängs

Med 700 meter ny spårväg kommer Sickla Udde att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket ska underlätta Stockholms expansion österut. Bygget sker i en trafikintensiv miljö där det ställs höga krav på säkerhet och logistik. 

Tvärbanan är en 18 kilometer lång snabbspårväg som binder samman Stockholms tunnelbane- och pendelstågtrafik på tvären. Den går från Solna i norr till bostadsområdet Hammarby sjöstad i söder. Svevia har i uppdrag att förlänga Tvärbanan till Sickla station som är tänkt att bli en ny knutpunkt för Tvärbanan, Saltsjöbanan, busstrafiken i området och på sikt den nya tunnelbanan till Nacka. Svevias uppdrag omfattar bland annat ledningsomläggningar, mark-, grundläggnings- och betongarbeten.

- Vi bygger bland annat om perrongen vid Sickla station, en tunnel/bro, tråg, nya spår och påldäck. Hammarby sjöstad ligger på en gammal sjöbotten. Därför behöver vi slå ner pålar till berget innan vi gjuter en betongplatta ovanpå som spåren kan läggas på. Annars kan det bli sättningar, säger projektingenjör Hilda Gustafsson.

Höga krav på säkerhet och logistik

Arbetet med Sickla Udde sker i en trafikintensiv miljö, där trafiken är alldeles inpå knuten och där ytorna för att förvara material är begränsade. Just projektets läge är något som ställer särskilt höga krav på säkerhet och logistik.  

- Det är trångt och vi har många arbetsmaskiner. Det gör att vi behöver vara extra alerta. Förutom att det är trångt och ibland kan vara svårt att komma fram är Sicklakorset akilleshälen. Där ligger enormt mycket ledningar i marken, allt från 50 millimeters rör till rör på 1 600 millimeter. De kan vara av stål, plast eller betong. Det gäller att vi schaktar försiktigt och att vi är noga med att frilägga när vi hittar något, berättar Platschefen Anders Liljeström.

- Det blir också en del hantering av förorenade massor. Vi dokumenterar, provtar, borrar och schaktar därefter ut massorna. Självklart dokumenterar vi även vart vi kör materialet.

I projektet deltar även utländska underentreprenörer – något man måste ta hänsyn till i säkerhetsarbetet.

- Det är ingen skillnad. När det gäller säkerheten finns det bara ett läge: Alla ska kunna komma hem från jobbet oskadda. Har vi utländska underentreprenörer inne tar vi fram skyltar på deras språk, till exempel polska eller estniska.

Fakta

Uppdrag: Att förlänga Tvärbanan från Sickla Udde till Sickla, en sträcka på cirka 700 meter.

Utmaning: Att lyckas optimera logistiken och hantera säkerheten i ett område med mycket trafik och svår framkomlighet.

Specialistkompetens: Erfarenhet av att planera och utföra komplicerade grundläggnings- och betongarbeten.

Byggtid: 2015-2017

Kontraktsumma: Cirka 200 miljoner kronor.

Svevia anlägger och sköter om spårtrafik.

Vi har lång erfarenhet av de tunga infrastruktur- och servicejobben för spårtrafik, flygplats, hamn och kaj. Vi nyanlägger och tar hand om drift och underhåll – allt efter behov.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.