Järnvägsbro Bärbyleden

- Uppsala

En ny järnvägsbro över den nya Bärbyleden i Uppsala.

Byggnationen skedde under tekniskt komplicerade förhållanden, på grund av leriga markförhållanden.

Järnvägsbro Bärbyleden, Uppsala

Innan arbetet med den nya järnvägsbron skulle påbörjas, flyttades först det befintliga spåret.Grundläggningen av bron blev tekniskt avancerad då markförhållandena var dåliga, 120 stålkärnepålar fick borras ner i marken för att förankra bron i fast berg.

Arbetsförhållandena var stundtals besvärliga då arbetsplatsen befann sig mitt i stambanans färdväg med Ostkustbanan och Norrlandstrafiken som passerade i 90 kilometer i timmen. Att tillfälligt stoppa tågtrafiken eller minska hastighet på tågen var dock aldrig aktuellt.

Arbetet tog fem månader att färdigställa.

Fakta

Kategori
Järnvägar  

Projekt
2 påldäck, markarbeten fram till spårläggning, inklusive spårterrassering. Kontaktledningsfundament, kabelrännor, maskininstallationer.

Kund
Banverket (nuvarande Trafikverket)

Plats
Bärbyleden, Uppsala

Kontraktssumma
42 miljoner kronor

Entreprenörer
Svevia/Veidekke Stockholm, Pål & Grund

Fakta järnvägsbron
Längd: 79 meter  Betong: 2 300 kubikmeter  Armering: 500 ton  Spont: cirka 1 000 ton järn  Schakt: 47 000 kubikmeter  Pålar: 120 stålkärnepålar, 296 betongpålar  Byggstart: oktober 2005  Tågpåsläpp: 19 augusti 2006  Allt klart: 3 november 2006

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevia anlägger och sköter om spårtrafik.

Vi har lång erfarenhet av de tunga infrastruktur- och servicejobben för spårtrafik, flygplats, hamn och kaj. Vi nyanlägger och tar hand om drift och underhåll – allt efter behov.