Anläggning dubbelspår

- Nödinge–Nol

Svevia byggde etapp elva dubbelspårig järnväg Nödinge–Nol

Projekt BanaVäg i Väst som innebär utbyggnad av dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan är ett av de största infrastrukturprojekten som genomförts i Sverige

Anläggning av dubbelspår Nödinga - Nol

Projekt BanaVäg i Väst som innebär utbyggnad av dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan är ett av de största infrastrukturprojekten som genomförts i Sverige. Svevia byggde etapp 11 dubbelspårig järnväg Nödinge–Nol.

Målet för utbyggnaden av väg E45 och järnväg mellan Göteborg och Trollhättan är att förbättra framkomligheten, säkerheten och miljön. Diskussionerna började redan på 1980-talet när man insåg att godstågkapaciteten behövde ökas och bättre transportförbindelser till och från Norge skapas.

Svevia genomförde etapp 11 som innebar en utbyggnad av järnvägen mellan Nödinge och Nol. En sträcka på 6 kilometer som byggdes om till dubbelspår.

Arbetet omfattade bland annat:

  • 60 000 meter bankpålning
  • 800 000 meter kalkpelarinstallation
  • 4 stycken broar
  • en serviceväg längst med järnvägsspåret
  • 2 stycken tågstationer (tilläggsjobb)
Projektet genomfördes i formen Utökad samverkan (även kallad partnering). Vilket är ett arbetssätt där entreprenörer, underentreprenörer och aktörer såsom ledningsägare och kommuner med mera systematiskt samverkar i projektet.

Fakta BanaVäg i Väst

Projektet innebär utbyggnad av totalt 7,5 mil högklassig fyrfältsväg respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Efter att ha planerats sedan 1980-talet började den första etappen äntligen att byggas år 2004.

Utbyggnaden sker etappvis i sammanlagt 16 deletapper. Anledningen är att arbetet ska kunna utföras i den takt som det finns medel för. På så sätt kan arbetet utföras så effektivt som möjligt.

År 2006 samlades projektet under det gemensamma namnet BanaVäg i Väst. Samtliga etapper beräknas vara klara 2012. Budget 13,6 miljarder (i 2010-års prisnivå).

Fakta

Kategori
Järnväg

Kund
Trafikverket

Plats
Nödinge–Nol (utanför Göteborg)

Projekttid
2007–2009

Kontraktssumma
360 miljoner kronor

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.

Svevia anlägger och sköter om spårtrafik.

Vi har lång erfarenhet av de tunga infrastruktur- och servicejobben för spårtrafik, flygplats, hamn och kaj. Vi nyanlägger och tar hand om drift och underhåll – allt efter behov.