Anläggning dubbelspår

- Gamla Uppsala

Foto: Maria Rosenlöf

Svevias största projekt någonsin.

Ett anläggningsprojekt genom tät bebyggelse och i kulturhistorisk miljö.

Anläggning dubbelspår Gamla Uppsala

2013 påbörjades arbetet med att anlägga dubbelspår längs med Ostkustbanan genom Gamla uppsala. Anläggningsprojektet sker genom tät bebyggelse och i kulturhistorisk miljö.

Järnvägen mellan Uppsala och Gävle är idag hårt trafikerad. För att kapaciteten på sträckan ska öka håller den successivt på att byggas om till dubbelspår. En av de sista sträckorna som återstår är sträckan genom Gamla Uppsala som idag är enkelspårig.

Det nya dubbelspåret blir omkring 4 km långt och sträcker sig från Tycho
Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till dubbelspåret mot Gävle. Svevias anläggningsuppdrag innefattar bland annat terraseringsarbeten, anläggning av fyra stycken järnvägsbroar samt anläggning av en 600 meter lång betongtunnel.

Några av utmaningarna i projektet är att värna om den kulturhistoriska miljön, och att skapa en säker arbetsplats.

- Vi arbetar på höga formställningar. Tunnellväggarna är till exempel tio meter höga. Det kräver ordentliga skyddsräcken för att ingen ska falla ner och skada sig, berättar Mikael Sjölander, skyddsombud.

Projektet i siffror

  • 10 000 kvadratmeter permanent spont
  • 12 000 kvadratmeter tillfälliga sponter nära befintlig bebyggelse och trafik
  • 2, 1 miljoner kg armeringsjärn (tunnel, tråg & stödmur)
  • 22 000 kubikmeter betong (Tunnel tråg & stödmur)


Fakta

Kategori
Järnväg

Projekt
Anläggning dubbelspår Gamla Uppsala

Kund
Trafikverket

Projekttid
2013–2017

Kontraktssumma
Ca 590 miljoner kronor

Utmaning
Stort anläggningsprojekt i tät bebyggelse och i kulturhistoriskt känslig miljö.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevias arbete med Haparandabanan

Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och Haparanda.

Vanliga frågor och svar om Svevia

Här hittar du vanliga frågor som ställs till oss på Svevia.