Anläggning dubbelspår

- Agnesberg, Marieholm

Ett tekniskt komplicerat projekt då sträckan ligger mycket nära Göta Älv vilket ställer stora krav på grundförstärkning.

Som en del i infrastruktursatsningen mellan Göteborg och Trollhättan har Svevia byggt en ny dubbelspårig järnväg på etappen Agnesberg - Marieholm.

Anläggning dubbelspår Agnesberg, Marieholm

Uppdraget omfattar 3,4 kilometer dubbelspår, en 215 meter lång bro och två gångbroar.

- Vi är mycket glada över att få detta uppdrag av Banverket. Projektet ligger rätt såväl geografiskt som marknadsmässigt och väl inom ramen för vår kompetens. Vi har byggt en hel del järnväg och med detta uppdrag befäster vi vår position på marknaden som en ledande järnvägsbyggare, säger Anders Asp, regionchef Väst i Svevia.

Arbetet startarde i februari 2010 och färdigställdes våren 2011.

Fakta

Kategori
Järnväg

Projekt
Anläggning dubbelspårig järnväg  

Kund
Trafikverket (f.d. Vägverket)  

Plats
Agnesberg–Marieholm, Göteborg/Trollhättan  

Projekttid
2010–2011  

Kontraktssumma
160 miljoner kronor  

Entreprenör
Svevia

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vanliga frågor och svar om Svevia

Här hittar du vanliga frågor som ställs till oss på Svevia.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.