Referensprojekt, järnvägar

Vi lägger grunden för framtidens järnvägar.

Svevia deltar i anläggning av dubbelspår i Nödinge-Nol

Projekt BanaVäg i Väst innebär utbyggnad av dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Svevia byggde en ny dubbelspårig järnväg i Agnesberg

Som en del i infrastruktursatsningen mellan Göteborg och Trollhättan har Svevia byggt en ny dubbelspårig järnväg.

Svevia deltar i arbetet med Botniabanan

Det hittills största svenska järnvägsbygget i modern tid.

Svevias arbete med Haparandabanan

Med 700 meter ny spårväg kommer Sickla Udde att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket ska underlätta Stockholms expansion österut.

Svevia byggde järnvägsbro över Bärbyleden i Uppsala

Under tekniskt komplicerade förhållanden byggdes en ny järnvägsbro över den nya Bärbyleden i Uppsala.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.

Svevias arbete med Haparandabanan

Haparandabanan är ett prioriterat infrastrukturprojekt som förbinder det svenska järnvägsnätet med de finska och ryska järnvägsnäten.

Vanliga frågor och svar om Svevia

Här hittar du vanliga frågor som ställs till oss på Svevia.

Svevia anlägger och sköter om spårtrafik.

Vi har lång erfarenhet av de tunga infrastruktur- och servicejobben för spårtrafik, flygplats, hamn och kaj. Vi nyanlägger och tar hand om drift och underhåll – allt efter behov.