Tillfällig vägmarkering med skum

Försök med tillfälliga vägmarkeringar för att öka säkerheten vid vägarbeten.

Ökad trafiksäkerhet och tryggare arbetsmiljö med tillfälliga vägmarkeringar

Tester som utfördes vid ett vägarbete i Uppsala visar att skum-markeringar i kombination med TMA-bil och hänvisningsskylt gjorde bilisterna mer uppmärksamma på att byta körfält.

Säkrare väg med hjälp av skum

Svevia går i täten för användning av tillfälliga vägmarkeringar i skum för ökad säkerhet vid vägarbeten. I juni 2016 testades skum-markeringarna vid ett vägarbete i Uppsala.

Som Sveriges ledande entreprenör för drift och underhåll av vägar utför Svevias medarbetare många arbetstimmar i trafikerad miljö, något som är förknippat med stora säkerhetsrisker.

Bakgrund

Tillfälliga vägarbeten utgör en stor säkerhetsrisk för både vägarbetare och trafikanter. Svevia arbetar ständigt med att hitta nya metoder för att skapa större säkerhet i samband med vägarbeten.

Att lägga ut tillfälliga markeringar i skum har tidigare använts vid målning av vägmarkering. Att lägga ut skum för att uppmana trafikanter att byta körfält innan ett vägarbete har inte testats tidigare.

Syfte

Projektet vill pröva om tillfälliga vägmarkeringarna i skum i ett tidigare skede ge trafikanterna signal om att de ska byta körfält och förhindra att de kör in i vägarbetet.

Metod och genomförande

Metoden används med fördel vid tillfälliga arbeten med korta stopp som till exempel vid bortforsling av vilt, uppsättning av skylt, lagning av räcke. Skummet läggs ut av TMA-bil som har en skumläggare monterad och placeras direkt på vägen i runda klickar med cirka 4 meters mellan rum. Skum-markeringarna läggs först ut i anslutning till den befintliga linjemarkeringen vid vägkanten och viker sedan av ut i vägbanan ett par hundra meter före det planerade stoppet. Skummet ligger kvar på vägbanan i cirka 30 minuter och skapar inte en mer hal vägbana än vad vanligt vatten gör.

Testerna visar hittills att skum-markeringar i kombination med en TMA bil med lysande hänvisningspil gör bilisterna mer uppmärksamma på att byta körfält. Testerna har rönt stor uppmärksamhet i branschpressen. Nu ska skum-markeringarna fortsätta testas i det vardagliga arbetet på driftområde Malmö

Fakta

Kategori
Utvecklingsprojekt

Projekt
Tillfällig vägmarkering med skum

Projektledning
Svevia

Projekttid
2016-2017

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vanliga frågor och svar om Svevia

Här hittar du vanliga frågor som ställs till oss på Svevia.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.