App för ökad säkerhet vid ensamarbete

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

"Det skänker mig väldigt mycket trygghet att mina kollegor får veta om något hänt mig, och att jag får veta om något händer med mina kollegor."

- Mikael Bergman, vägarbetare och skyddsombud på Svevia.

Ökad säkerhet vid ensamarbete

- Jag arbetar nästan alltid ensam, ofta i trafikmiljö. Det innebär naturligtvis en risk för olyckor. Jag vet även flera kollegor som blivit utsatta för hot eller våldsamma situationer när de arbetat ensamma, berättar Mikael Bergman, vägarbetare och skyddsombud på Svevia.

I Svevias säkerhetsapp startar medarbetaren en timer när ett ensamarbete påbörjas. Stängs den inte av inom utsatt tid skickas ett sms ut till de inlagda kontakterna med information om att något inträffat och var den drabbade befinner sig.

- När man arbetar tillsammans med en kollega har man alltid koll på varandra. Genom appen kan vi hålla koll på varandra även om vi utför ensamarbete på olika håll.

- Det skänker mig väldigt mycket trygghet att mina kollegor får veta om något hänt mig, och att jag får veta om något händer med mina kollegor.

Förutom timer-funktionen finns även en funktion för akut-larm där du direkt kan larma vid nödsituation samt en meddelandefunktion där medarbetare får information och tips kring säkerhet i arbetet.

Ladda ner Svevias säkerhetsapp

Du hittar Svevias säkerhetsapp i App Store och Google Play

Svevias säkerhetsapp i App Store

Svevias säkerhetsapp i Google Play

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Effektivare underhåll av vinterväg

Avancerat beslutstödsystem med dynamisk ruttoptimering och automatiserad saltgivare effektiviserar vintervägunderhåll.

Svevia arbetar ständigt med nya lösningar för att utveckla framtidens vägunderhåll. Genom tillfälliga vägmarkeringar i skum ökar säkerheten vid tillfälliga vägarbeten.

Säkrare vägarbeten

Ökad säkerhet med tillfälliga vägmarkeringar i skum ger bättre säkerhet vid tillfälliga vägarbeten.

Lediga jobb på Svevia Foto Petter Karlberg

Dela väg med oss

Vill du vara med och utveckla framtidens Svevia? Ansök till vårt traineeprogram.