Svevia Innovation Lab

Genom nya idéer och ökad innovationskraft driver Svevia utveckling och förändring för en mer hållbar bransch.

Swedavias bro, Landvetter

Innovation ökar Svevias konkurrenskraft

Svevia Innovation Lab driver förändring genom delaktighet och engagemang inom samtliga verksamhetsområden för ökad kundnytta och mer effektiva processer.

Digital affärsutveckling genom delaktighet

För att snabbare kunna driva förändring och generera nya idéer satsar Svevia på delaktighet genom Svevia Innovation Lab, en strategisk innovationssatsning med start-up modell som förlaga. Satsningen inleddes hösten 2017 och inkluderade medarbetare inom Svevias tre divisioner och avdelningen för Digital affärsutveckling.

Under de första sex månaderna genererades över hundra förslag på förändringar inom Svevia som kan leda till höjda intäkter, kostnadsbesparingar, säkerhetsstärkande samt varumärkesbyggande innovationer. Fyra av de idéer som togs fram har valts ut för vidare utveckling och realisering under kommande år. Utvecklingen sker genom ett nätverk med representanter från Svevias tre divisioner, nuvarande traineer och koncernstaber.

Företagskultur där idéer får växa

För Svevia är det viktigt att vi skapar forum och samarbetsytor där olika verksamheter inom Svevia arbetar tillsammans. Vi vet att medarbetare som har olika erfarenheter och perspektiv utmanar varandra att tänka nytt och komma på fler idéer. Det bidrar till att bygga en företagskultur där nya idéer får möjlighet att växa.

Svevia innoverar för en mer hållbar bransch i förändring

Kontakta oss för att hitta möjligheter för utveckling av innovativa lösningar utifrån dina behov:

Svevias huvudkontor

Svevias lokala kontor
Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Effektivare underhåll av vinterväg

Avancerat beslutstödsystem med dynamisk ruttoptimering och automatiserad saltgivare effektiviserar vintervägunderhåll.

Svevia arbetar ständigt med nya lösningar för att utveckla framtidens vägunderhåll. Genom tillfälliga vägmarkeringar i skum ökar säkerheten vid tillfälliga vägarbeten.

Säkrare vägarbeten

Ökad säkerhet med tillfälliga vägmarkeringar i skum ger bättre säkerhet vid tillfälliga vägarbeten.

Lediga jobb på Svevia Foto Petter Karlberg

Dela väg med oss

Vill du vara med och utveckla framtidens Svevia? Ansök till vårt traineeprogram.