Först i branschen med vätgasbil

Som första entreprenör i branschen väljer Svevia att använda vätgasdrivna väginspektionsbilar.

Vi driver utvecklingen i vägbranschen och vill göra skillnad för framtiden.

Att minska beroendet av fossila bränslen är en av branschens stora utmaningar. Med två inspektionsbilar som tillsammans kör cirka 6000 mil per år minskar utsläppet med 10 ton.

Att minska vår miljöpåverkan är ett av Svevias hållbarhetsmål och en stor utmaning för såväl oss som hela branschen. Den främsta källan till Svevias miljöpåverkan är de fordon som vi använder i våra uppdrag. Under 2018 kommer Svevia att använda två vätgasbilar som inspektionsbilar inom uppdraget för driftområde Umeå.

Svevia har under en tid följt utvecklingen av vätgasdrivna bränslecellsbilar. Möjligheten att omsätta teori till praktik öppnades när Trafikverket valde att i upphandlingen av driftområde Umeå lägga in ett incitament för koldioxidbesparing för att uppmuntra sina entreprenörer att minska utsläppen från fossila bränslen.

Miljövinst för två inspektionsbilar

Driftområde Umeå är Sveriges näst största driftområde och sträcker sig från Husum och upp till Marsjön 8 km söder om Lövånger och in mot gränsen till Vännäsby. Det statliga vägnätet i området omfattar totalt 1740 kilometer. Uppdraget är att sköta drift och underhåll av vägarna året om och dygnet runt. Inspektionsbilarna kör i snitt 3000 mil per år och bil. Men två bilar blir det cirka 6000 mil per år och en besparing på cirka 10 ton skadliga utsläpp per år.

Demostation för tankning på Umeå vägstation

Satsningen är ett pilotprojekt i samarbete med vätgasleverantören Oazer. De levererar vätgas som är helt fossilfritt framställd till en tankstation som Svevia hyr och som är placerad på Svevias vägstation i Umeå. Tankstationen kan lagra 17 kg vätgas och är inledningsvis endast avsedda att tankas av Svevias bilar.

I Sverige finns fyra fasta vätgasstationer: i Göteborg, Mariestad, Arlanda och Sandviken.

Hur kan det löna sig med bara två bilar i hela Norrland?

- Det här är en investering för framtiden. Vi tror på tekniken och vill pröva den i vår verksamhet. Med uppmuntran från vår kund så är vi entusiastiska över möjligheten att kunna göra det. Det visar att vi driver utvecklingen i vägbranschen och vill göra skillnad för framtiden, säger Mats Granberg som leder pilotprojektet med vätgasbilarna i Umeå.

Vad vill Svevia uppnå?

Att minska vår miljöpåverkan är ett av Svevias hållbarhetsmål och en stor utmaning för hela branschen.

- Vi är positiva till att Trafikverket och andra offentliga beställare efterfrågar och uppmuntrar användningen av fossilfria fordon eftersom vi tror att det kan snabba på etableringen av tekniken. Tekniken för nollutsläpp finns redan idag även för tunga fordon. Förhoppningen är att fler i branschen satsar på teknik som minskar användningen av fossila bränslen. Det skulle långsiktigt kunna förändra mycket för allas vår miljö.

Klicka på bilden för att se den i större format

Hur fungerar en vätgasdriven bränslecellsbil?

En bränslecellsbil tankas med vätgas som blandas med syre och omvandlas till ström. Ur avgasröret kommer vattenånga.

Bränslecellerna är bilens hjärta där sker den kemiska reaktion som omvandlar vätet och syret till elström, värme och vattenånga. Syret till reaktionen kommer från luften.

Vätgasen lagras i tankar under tryck eller flytande form. Vi kommer att använda tryck samt producera vätgasen på platsen där tankstationen står.

Det tar bara tre minuter att tanka och tanken tar något större plats än som en traditionell bränsletank plus reservhjulet

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.

Vi delar med oss

Läs mer om vår företagskultur och vad som är vårt framgångsrecept.

Erbjudande med miljötänk

Miljö Foto Patrick Trägårdh

Svevia befinner sig ständigt ute på landets vägar. Våra fordon, maskiner och asfaltverk står för en stor del av bolagets miljöpåverkan. Därför
fokuseras miljöarbetet på att effektivisera och minska ergianvändningen och koldioxidutsläppen.