Innovation och utvecklingsprojekt

Digitala lösningar, forskning och innovation är en viktig del i Svevias arbete med att bygga och underhålla landets vägar och infrastruktur. Här kan du läsa om några av de utvecklingsprojekt som genomförs.

Svevia arbetar med forskning, innovation, utveckling och digitalisering som ett led i vårt arbete med att bygga och underhålla landets vägar och infrastruktur.
Svevia arbetar ständigt med nya lösningar för att utveckla framtidens vägunderhåll. Genom tillfälliga vägmarkeringar i skum ökar säkerheten vid tillfälliga vägarbeten.

Ökad säkerhet med tillfälliga vägmarkeringar i skum ger bättre säkerhet vid tillfälliga vägarbeten.

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Avancerat beslutstödsystem med dynamisk ruttoptimering och automatiserad saltgivare effektiviserar vintervägunderhåll.