Upprustning av Vrångö Hamn

- Göteborg

Svevia rustar upp Vrångö hamn

"Vädret är den största utmaningen"

Svevia rustade upp Vrångö Hamn, belägen i den yttersta skärgården med stor påverkan av väder och vind.

Vrångö hamn rustades upp

Den tidigare hamnen på Vrångö byggdes 2004. Sedan dess har den påverkats hårt av den marina miljön som nött sönder stålkonstruktionen. Svevia fick därför i uppdrag att rusta upp hamnen.

Projektet omfattade mark och anläggningsarbeten vid hamnen. Bland annat skulle en 160 m lång träbrygga på stålpålar, rivas i sin helhet och återuppföras. Vid gäst och fiskhamnens hamnplan skulle även den befintliga krönplåten ersättas med en ny betongkonstruktion.

På bryggan fanns även sjöbodar som lyftes med domkraft och förflyttades till land. När den nybyggda bryggan var på plats förflyttades sjöbodarna tillbaka.  

- Det låter kanske krångligt, men som jag ser det var vädret den största utmaningen i det här projektet. Vrångö ligger i den yttersta skärgården med öppet hav mot Atlanten i väster, säger Håkan Lysell, platschef.

Projektets omfattning:

Befintlig samt ny träkonstruktion:

  • Rivning av befintlig träbrygga med pålar
  • Borrning av 76 nya RD-pålar med Ø 220 respektive 170
    mm.
  • Uppsättning av målade HEB300-balkar över pålarna
    till gjutna fundament i befintlig vågbrytare
  • Utläggning av limträbalkar samt nytt trädäck

Ny kaj (130 m)

  • Uppschaktning bakom befintlig spont
  • Formning, armering samt gjutning av ny krönbalk

Fakta

Kund:
Fastighetskontoret Göteborg

Kontraktsumma:
20,3 miljoner kronor

Projekttid:
Oktober 2012 - maj 2013

Utmaningar:
Arbete i utsatt miljö med står påverkan av väder och vind

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevia genomförde ombyggnation av hamnen i Ystad

I Ystad har Svevia byggt om hamnen för att bereda plats för den nya generationens allt längre färjor.

Exploatering Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när kommunen vill bana väg för nya exploateringsområden – från etablering, ledningsdragning och grundläggning till byggandet av stödmurar, kajer, broar och andra
betongkonstruktioner.