Reparation av kaj

- Köping

Omfattande reparationer av Nordkalk AB:s kaj i hamnen, utanför Köping

Svevia reparerade kajen och förstärkde de träpålar som kajen vilar på. Dessutom gjöts nya betongbalkar för betongspont och spår för en lastficka byggdes.

Reparation av kaj, Köping

Järnspont slogs ner och ett nytt erosionsskydd anlades. Ett annat stort projekt var att rensa ut slammet från botten.

Lastfartyg nu för tiden har bogpropellrar som sitter i fören. När fartygen vänder i hamnen startas propellrarna för att båten ska kunna vända, då virvlar botten upp och mycket slam samlas "på hög" och botten höjs sakta.

Grundförstärkning sätter kunskaper på prov, inget jobb är det andra likt, man måste kunna improvisera och vara kreativ.

Arbetet genomfördes mellan maj och december 2007.

Fakta

Kategori
Hamn  

Projekt
Reparation av kaj  

Kund
Nordkalk AB  

Plats
Köping  

Projekttid
maj - december 2007  

Kontraktssumma
10 miljoner kronor  

Svevia utför erosionsskydd i Uddevalla

Svevia fick uppdraget att utföra ett erosionsskydd och att säkra djupet i hamnen.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Exploatering Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när kommunen vill bana väg för nya exploateringsområden – från etablering, ledningsdragning och grundläggning till byggandet av stödmurar, kajer, broar och andra
betongkonstruktioner.