Förstärkning av kaj

- Sörvikskajen, Uddevalla

Förstärkning av Sörvikskajen i Uddevalla hamn

Sörvikskajen i Uddevalla är uppbyggd på sprängsten och kajen hade börjat rasa underifrån. Svevia fick uppdraget att förstärka den befintliga kajen.

Svevia förstärkte kajen i Uddevalla

Uddevalla hamn är en så kallad djuphamn där bland annat stora ro-ro fartyg anlägger, 190 meter långa, för att hämta virke och papper från hela Norden för vidare transport till USA.

För att utföra schaktningen fraktades en stor grävmaskin på pråm från Stockholm som, under en månads tid med hjälp av GPS-teknik, schaktade till 11,10 meters djup, 15 meter ut från den 250 meter långa Sörvikskajen.

En faktor som försvårade arbetet var mängden av fast berg på botten. Där borrades 102 stycken foderrör ned. Foderrören sattes fast med balkar och fylldes därefter med betong.

Det sista som gjordes, innan slutbesiktningen, var en så kallad ramning där man går ut med en specialbåt och mäter djupet med hjälp av rör som känner av botten. Där det finns sten går man ned med dykare som manuellt plockar bort stenarna.

Projektet i siffror

  • 4500 kvadratmeter permanent spont för kajen
  • 100 stycken borrade stålrörspålad för dubbning av kaj
  • 100 stycken stagförankringar till befintlig kaj

Fakta

Kategori
Hamnar

Projekt
Förstärka kaj och säkra djupet i hamnen

Kund
Uddevalla kommun

Plats
Sörvikskajen, Uddevalla  

Projekttid
Okt 2006 - Apr 2007

Kontraktssumma
10 miljoner kronor

Utmaning
Tekniskt avancerat. Bland annat stora mängder fast berg på botten.

Svevia reparerar och förstärker Kaj i Köping

Svevia reparerar kajen och förstärker de träpålar som kajen vilar på.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Exploatering Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när kommunen vill bana väg för nya exploateringsområden – från etablering, ledningsdragning och grundläggning till byggandet av stödmurar, kajer, broar och andra
betongkonstruktioner.