Återvinning glykol Landvetter flygplats

Göteborg

Landvetter flygplats utanför Göteborg gör årligen av med 1,2 miljoner liter glykol vid avisning av flygplan

Nu återvinns 70 procent av glykolen, med hjälp av ett nytt ledningssystem

Återvinning glykol Landvetter flygplats, Göteborg

Att avisa flygplan under vinterhalvåret är en ytterst viktig åtgärd för att hålla flygsäkerheten på en hög nivå. Men att samla upp glykolen har hittills varit en utmaning.

På Landvetter har Svevia nu grävt ner åtta magasin med oljeavskiljare och dessutom byggt två hopsamlingsplatser med stora tankar som glykolen slutligen hamnar i.

Systemet är unikt för Landvetter och inspiration har hämtats från delar av den anläggning som finns på Münchens flygplats. Där systemet har visat bra resultat.

Av den mängd glykol som sprutas på Landvetters flygplan, ska nu 70 procent återvinnas, 15 procent stannar på flygplanskroppen och 15 procent hamnar på landningsbanan.

Förutsättningarna för att utföra arbetena på Landvetters flygplats har inte varit helt enkla då den ligger på gammal sjö- och torvbotten. Under landningsbanorna och uppställningsplatserna finns berg eller sprängsten.

- Vi har fått göra en del besvärliga sprängningar och schaktningar. I övrigt är det mycket teknik i brunnarna vi sätter, bland annat en mätare som läser av koncentrationen som glykolen har. Överstiger glykolhalten fem procent, pumpas den vidare till en cisternanläggning för att slutligen tas om hand i en reningsanläggning. Det är dessutom väldigt tuffa säkerhetskrav för oss som jobbar här. Men samtidigt är detta ett av det mest spännande projekt jag varit med om, säger Jan Edin, platschef på Svevia.

Arbetet genomfördes i februari till i mitten av oktober 2010. Precis som vid vägarbeten upprättas trafikanordningsplaner för de ställen på flygplatsen där arbete utförs.

- Här är det hårdare krav än vid ett vägarbete. Ett krav är bland annat säkerhetsavståndet vi har när vi jobbar bakom flygplanen som ska rulla ut på startbanan, säger Jan Edin och fortsätter:

- Samarbetet med Svedawia har fungerat mycket bra, och vi har hela tiden haft en bra dialog om hur vi på bästa sätt skulle lösa vår uppgift.

Fakta

Kategori
Flygplats

Projekt
Återvinning glykol

Kund
Swedavia (f.d. Luftfartsverket)

Plats
Landvetter flygplats, Göteborg.

Projekttid
Februari–oktober 2010

Entreprenör
Svevia

Svevia hjälper Sveriges kraftbolag att bygga för hållbar energi

Vår kunskap, våra metoder och erfarenhet av att driva stora och komplexa infrastrukturprojekt tar vi med oss när vi hjälper Sveriges kraftbolag
att bygga för hållbar energi.

Svevia underhåller försvarets flygplats F21 i Luleå

Snöröjningsuppdrag med nolltolerans. Här är det alltid sommarväglag. Även mitt i vintern.

Här hittar du flera av våra projekt inom vägar, gator, broar, tunnlar,  järnvägar, hamnar, parker, torg, evenemang, vatten och avlopp.