Snöfria landningsbanor på 
Luleå flygplats


Snöröjning av flygplats, F21, Luleå - Foto: Maria Åsén

Röjningsuppdrag med nolltolerans på F21

Här är det alltid sommarväglag. Även mitt i vintern är landningsbanorna svarta och snöfria.

Vinterunderhåll vid försvarets flygplats F 21, Luleå

Flygplatsen, som ägs och sköts av försvaret, består av en civil del (Kallax flygplats) och en militär (F21). Start- och landstingsbanan är 3 350 meter lång, Sveriges längsta. På flygplatsen samsas allt från relativt små, men tekniskt mycket avancerade och känsliga stridsflygplan, till stora och ofta betydligt mer robusta passagerar- och transportflygplan.

Svevias uppdrag är att svara för vinterhållningen under perioden 1 oktober till den sista april. F21 står för maskiner och arbetsledning, Svevia för personalen.

Det som ska röjas från snö och hållas rent är bland annat landningsbana, taxivägar, plattor för flygplansklargöring, skyltar och enorm mängd landningsljus. Ytorna består av drygt en miljon kvadratmeter belagda ytor och cirka en halv miljon kvadratmeter grönytor.

Flygplatsen är en kombinerad civil- och militär flygplats. Eftersom stridsplanens motorer inte klarar sandpartiklar lika bra som civila flygplan får inte friktion skapas genom att sanda. För att lösa upp is på start- och landningsbanan och för att den ska vara lättare att ta bort, används Urea som egentligen ett gödningsmedel för skogsindustrin.

Kravet är att asfalten ska vara framme året runt.

Beredskap dygnet runt

Flygplatsen öppnar normalt för trafik vid femtiden på morgonen, då det första postflyget brukar komma, och stänger vid midnatt. Däremellan kan det då och då komma ambulans- och annat specialflyg.

F21 ingår dessutom i den svenska incidensberedskapen, vilket bland annat innebär att flottiljen tillsammans med ett par andra flottiljer svarar för övervakning av det svenska luftrummet. Stridsflygplan kan starta och landa när som helst på dygnet.

Kapten Jonas Edlund, chef för fälthållningen på F21, säger att han är mycket nöjd med Svevias insatser.

- Vi har ett fantastiskt bra samarbete. Fram till 2002 svarade vi själva för vinterunderhållet med hjälp av värnpliktiga. När Svevia tog över verksamheten blev den mycket bättre. Deras personal är betydligt mer rutinerad och dessutom snabbare än vad de värnpliktiga var.
- Svevias medarbetare har en känsla för vad som krävs för att en sådan här verksamhet ska fungera. De har också en förmåga att lyssna på maskinerna och höra om något är på väg att gå sönder. Det är ett kunnande som gjort att vi har undvikit många tekniska fel och sparat mycket pengar. De är oerhört skickliga. Några av dem har dessutom gjort värnplikten här som fälthållare.

Fakta

Projekt
Vinterunderhåll

Kund
Försvarsmakten  

Plats
Norrbottens flygflottilj F21 i Luleå  

Projekttid
2002-pågår  

Utmaning
Landningsbanorna ska alltid vara svarta. Gäller även vid snöfall. Mycket höga krav på säkerhet. Nolltolerans när det gäller fel.

Kontraktssumma
18 miljoner kronor per år  

Återvinning av glykol på Landvetter flygplats, Svevia

Nu återvinns 70 procent av glykolen, med hjälp av ett nytt ledningssystem.

Svevia hjälper Sveriges kraftbolag att bygga för hållbar energi

Vår kunskap, våra metoder och erfarenhet av att driva stora och komplexa infrastrukturprojekt tar vi med oss när vi hjälper Sveriges kraftbolag
att bygga för hållbar energi.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.