Ökad säkerhet vid kraftverk

- Dabbsjö, Ångermanälven

Svevia ökade säkerheten vid Dabbsjö Vattenkraftverk

Säkrare vattenkraft

"Den fokus på dammsäkerhet som varit under de senaste åren har gett oss på
Svevia en gedigen erfarenhet av att utföra säkerhetshöjande åtgärder vid kraftverk"

Bättre säkerhet vid Dabbsjö kraftverk

Dabbsjö är ett av nio kraftverk som Statkraft driver vid Ångermanälven och ligger på gränsen mellan Jämtlands - och Västerbottens län. Svevia fick i uppdrag att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid kraftverket. 

De åtgärder som utfördes var bland annat att utöka avbördningsförmågan med en 75 meter bred tröskeldamm som förseddes med en utloppskanal och energiomvandlare. Svevia anlade en tåbank på nedströmslänten samt förbättrade erosionsskyddet. Vid ytutskoven förbättrades kanal och energiomvandlare och en ledmur av betong på höger kanalkant gjöts. Dammens tätkärna höjdes och vågskydd gjöts längs betongdammen.

Arbetet innebar omfattande sprängning, bergschakter och dränering samt de kompletteringar som behövdes i form av vägräcken, grindar och stängsel.

Cirka 80 000 kubikmeter fyllnadsmassor användes för tåbank och erosionsskydd. Svevia anlade även en ny bro över den nya utloppskanalen.

– Den fokus på dammsäkerhet som varit under de senaste åren har skapat jobb i vår bransch och gett oss på Svevia en gedigen erfarenhet av att utföra säkerhetshöjande åtgärder vid kraftverk, säger Patrik Berglund, arbetschef, Svevia

Fakta

Kategori
Vattenkraft

Projekt
Förbättrade säkerheten vid Dabbsjö kraftverk

Kund
Statkraft

Plats
Dabbsjö, Ångermanälven

Projekttid
2012 - 2014

Kontraktssumma
Ca 85 miljoner

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.

Dammprojektet i Boden är ett riktigt lyft — i dubbel bemärkelse. Bron över Luleälven skulle höjas 1,80 meter.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.