Sveriges första vattenkraftverk på 15 år

- Abelvattnet

Mitt i den lappländska fjällvärlden har det första nya vattenkraftverket på drygt 15 år i Sverige byggts

Kraftverket vid Abelvattnet, 3,5 mil från Tärnaby, kommer producera el som motsvarar hushållsel till 2 850 villor. Svevia var bygg- och markentreprenör åt Vattenfall.

Sveriges första nya vattenkraftverk på 15 år, Abelvattnet

Där vägen tar slut ligger Abelvattnet, bara ett par mil från norska gränsen. Abelvattnet, som är känt för sin sjölekande öring, har varit dämd sedan 1960-talet och fungerat som flerårsmagasin till Gejmåns kraftstation en mil nedströms. När nya bestämmelser krävde att dammen skulle förstärkas, tog Vattenfall beslutet att även bygga ett kraftverk.

- Dammen har försetts med bättre avbördningskapacitet, alltså förmåga att spilla förbi vatten om det blir höga flöden, berättar Anders Nyström, projektledare på Vattenfall i Umeå.

Ett 40-tal man jobbade med kraftverksbygget. Det var folk både från Svevia, Vattenfall och inhyrda underentreprenörer. Projektet drevs som ett så kallat partneringprojekt mellan Svevia och Vattenfall.

Ett nytt erosionsskydd byggdes uppströms på dammen och nedersidan förstärkte

Eftersom vattenkraftverket låg i en känslig miljö, mitt ute i fjällvärlden, så var det viktigt att exempelvis tippar hamnade på rätt ställe. En landskapsarkitekt var därför inkopplad för att omgivningen skulle se bra ut när allt var klart. 

Den befintliga tunneln under dammen kommer användas som tillflöde till själva kraftverket. Men nedströms krävdes en djupare kanal vilket innebar en hel del schaktning och sprängning. 

Utskovet, nödkanalen för att släppa igenom stora flöden, är 22 meter djupt. Omkring 16 000 kubikmeter jord har schaktats bort och 32 000 kubikmeter berg är sprängt och borttransporterat. För att kunna bygga ut - inloppskanalen har 10 000–12 000 kubikmeter jord schaktats bort. 40 000 kubikmeter berg sprängdes och transporterades iväg för att till slut få kanalen färdig.

De långa avstånden till Abelvattnet var en utmaning för alla som arbetade i projektet. Det var många mil att frakta material och reservdelar, dessutom var mobiltäckningen inte den bästa.

Hela tiden vägdes kostnader mot kvalitét – inget fick gå fel.

Fakta

Kategori
Vattenkraftverk

Projekt
Nybyggnation vattenkraftverk

Kund
Vattenfall AB

Plats
Abelvattnet, Storumans kommun

Projekttid
2007–2010

Kontraktssumma
37 miljoner kronor

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.

Totalentreprenad, anslutning fjärrvärme.

Karlstad Energi har i många år anlitat Svevia som entreprenör att utföra markarbeten när vattenledningar ska dras till fjärrvärme.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.