Anläggning av ny tankbyggnad

- Ringhals

Det var speciell noggrannhet och hårda säkerhetsregler för byggarbetarna som gällde när Svevia uppförde en ny tankbyggnad åt Ringhals kärnkraftverk

Anläggning av ny tankbyggnad, Ringhals

Svevia uppförde en ny tankbyggnad av betong åt Ringhals kärnkraftverk. Tankbyggnaden mätte 16 x 32 meter och var 9 meter hög.

Tankbyggnaden används till förvaring av reaktorvatten mellan revisionerna på reaktor 1, vilket gör att utsläppen av processvatten till havet minskar. Men den utgör även en buffert med nödkylvatten till reaktorn.

Det krävdes omfattande grundläggningsarbete med spontning och bergförankring vid anläggningen.

Invändigt kläddes tankbyggnaden med rostfri plåt, vilket krävde mycket hög måttnoggrannhet.

Projektet genomfördes som en utförandeentreprenad i samverkan (även kallad partnering). Ersättningsformen var löpande räkning med fallande entreprenörsarvode ju högre kostnaden blev samt incitament gällande tid och kostnader.

Fakta

Kategori
Energi

Kund
Ringhals AB

Plats
Ringhals Kärnkraftverk

Projekttid
2007–2008

Kontraktssumma
34 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

VIndkraft

Vi projekterar, anlägger, reser och underhåller din nästa vindkraftspark – inklusive vägen fram.

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.